Klubbnytt

Miklagard konkurs

Miklagard Golfklubb på Kløfta, bare et par monster-driver fra Gardermoen, har begjært oppbud, melder...
Miklagard Golfklubb på Kløfta, bare et par monster-driver fra Gardermoen, har begjært oppbud, melder...