Footgolf. Foto: Paola F / Unsplash

Romerike Golfklubb på Finstadbru skal være vert for stort event i fotballgolf (footgolf) melder Indre Akershus Blad. Halfdan Roth og Jan Otto Mostue i Footgolf Norge er veldig begeistret for mottagelsen de har fått på Romerike Golfklubb, og skal benytte golfbanen, uten greenområdene, til Footgolf-bane når de skal arrangere Norwegian Open, med profesjonelle footgolfere fra hele verden. Halfdan og Jan Otto er veldig ydmyke og takknemmelige for å låne golfbanen, da de understreker at golferne har førsteprioritet på banen, og at de kler seg litt bedre enn de ellers ville gjort på fotballbanen.

Blant tradisjonelle golfere er det nok mange som rynker litt på nesen til fotballgolf, og det er forståelig. Imidlertid er det interessant å observere både likhetene og forskjellene mellom de to spillene. Begge krever nøyaktighet, strategi og dyktighet, selv om utstyret og spillets natur er fundamentalt forskjellige. Fotballgolf utfordrer imidlertid status quo ved å bringe en ny dynamikk til den tradisjonelle golfbanen, noe som kan bidra til å fornye interessen for golf og gjøre den mer tilgjengelig for et bredere publikum. På Røros Golfklubb, som ett eksempel, har de også anlagt en fotballgolf-bane i tilknytning til golfbanen.