I disse dager avgjøres Miklagard Golfklubbs skjebne. Sannsynligheten for konkurs er høy. Miklagard GK har behov for et betydelig lån for fortsatt drift.

Klubben har fått avslag fra Ullensaker Kommune om økonomisk hjelp og lånegaranti og er dermed avhengig av at DNB som er største kreditor vil redde klubben. Til lokalavisen Mitt Jessheim uttaler ordfører Ståle Lien Hansen: – Lovgivningen gir oss ikke mulighet til å støtte golfklubben på den måten vi i utgangspunktet ønsket å gjøre. Derfor måtte vi dessverre avslå søknaden Tilbakemeldingen fra kommuneadvokaten var at en golfklubb er en næringsvirksomhet, som ikke kan motta offentlig støtte.

Ifølge Norsk Golf som først skrev om konkursutsiktene for Ullensakerklubben, skal Norges Golfforbund på banen for å redde Miklagard.

I Norge er det 175 golfbaner. Nesten alle er bygget med privat kapital på en eller annen måte. For Miklagard, en av Norges beste golfbaner, har det foreløpig ikke kommet informasjon om mulige alternative løsninger for banen.

I desember hadde kommentator Dan Persson et interessant innlegg etter å ha vært på et seminar i regi av det svenske idrettsforbundet (RF) om «trusselen fra det kommersielle» på golfbranschen.se: «Det indikerer et verdensbilde som gjør at medlemskap i Flat Earth Society føles som et helt logisk neste skritt.», skriver Persson.

Dagen før kommentaren ble skrevet hadde den svenske golfklubben Haninge GK fått en ny kommersiell eier som er villig til å investere 50 millioner svenske kroner med visjon om å bli topp 20 i Sverige. «Dette er noe som ikke kunne ha skjedd i det ideelle miljøet. Vi har Kristianstad, Lydinge, Västervik og rundt 30 andre private prosjekter som har løftet svensk golf gjennom kommersielle aktører.», skriver Persson videre.

Han mener kommersielle klubber er en forutsetning for videre utvikling av golfsporten i Sverige: «Vi har rundt hundre fasiliteter med overnatting og gode restauranter for våre helgeturer. Dessuten er mulighetene for juniorer til å utvikle seg like gode i kommersielle klubber som hos de som er ideelle foreninger. For golf er det kommersielle nå forutsetningen for utvikling og også det som i økende grad betaler for den ideelle organisasjonen. Ønsker man en god videreutvikling av golfen, bør forbundet unngå deltakelse på RFs konferanser.»

Både bygging og drift av golfanlegg er kapitalkrevende og derfor også sunn bedriftsøkonomisk organisering. I verden rundt oss ser vi en trend hvor større aktører går inn og eier flere golfanlegg og lager organisasjon som driver både bedre og mer effektivt en enkeltklubbene klarer på egenhånd. Dette er næringsvirksomhet i aller høyeste grad, men dette gir golfsporten muligheter og gode arenaer for vekst og økt aktivitet.

Om det er mulig å finne en løsning med privat kapital på Miklagard blir spennende å se.