Hull 6, 11 og 16. Foto fra miklagardgolf.no

I en epost til Golferen 28. februar forteller tidligere daglig leder Tore Waagø, som i det siste har jobbet intenst for å få på plass en løsning for den konkursrammede golfklubben, at det er en gruppe som nå har kjøpt Miklagard og at det blir bane i 2024.

– Det er litt tidlig å si noe om driften enda, men det blir nå et aksjeselskap som blir eier av banen. Vi ser nok for oss en mer kommersiell drift, røper Waagø videre.

Det var 8. januar at Miklagard Golfklubb informerte medlemmer og ansatte at de ærklærer seg konkurs, etter at klubben mislyktes i å sikre et nytt lån på 28 millioner kroner for å refinansiere og betale gammel gjeld.

– Alle medlemmer er nå fristilt og må finne seg en ny klubb. Men den klubben kan stiftes her på Miklagard, fortalte styreleder Øivind Scheid Bjørnstad til Norsk Golf den gang.

Etter det Golferen erfarer har flere klubber på østlandsområdet i det siste begynt å få flere henvendelser om innmelding fra tidligere Miklagard-medlemmer, spesielt etter at kreditorene tidligere i februar meldte om at de ikke var fornøyd med noen av budene som var kommet inn så langt.

Det er et timeglass som nå er i ferd med å renne ut, skrev Norsk Golf tidligere i februar. Og Waagø mente at det hastet å finne en løsning før tidligere medlemmer finner seg nye klubber.

Med denne nyheten settes det forhåpentligvis en solid stopper for medlemsflukten, slik at klubben kan få stablet på plass en sunn drift når de kommer i gang igjen.