Tyrifjord GK gamle green 6 Foto Nick Dash

Tyrifjord GKs årsmøte i februar vedtok styrets planer for ombygging av banens ni første hull for 8 millioner kroner. Arbeidet startet i september.

Ombyggingen finansieres med et tilskudd på 1,6 millioner kroner i tippemidler, et lån på 2 millioner kroner samt egenkapital på 4,4 millioner kroner.

Renoveringsbloggen på klubbens nettside kan medlemmer og andre interesserte følge med i tekst og bilder etterhvert som utbyggingen skrider fram.

Siste oppdatering er i skrivende stund publisert 27. september. Der fortelles det blant annet at arbeidet på greenen ved gamle hull 6, som blir det nye hull 7 (bilde øverst i saken), er godt i gang.

NYE GREEN 2: Greenen på hull 2 har vært blant banens to minste, og har vært vanskelig å spille inn på og gitt få mulige flaggplasseringer. Nye green 2 blir betydelig større. Foto: Nick Dash

Bygger ut for fremtiden

Daglig leder i Tyrifjord Golfklubb, Anna Crawford, sier til Golferen at klubben bygger ut med tanke på den store veksten som ventes i golf i årene framover:

— vi bygger om for fremtiden, og for å kunne fortsette å møte den store bølgen av nye golfere, som slår inn ikke bare over Norge, men over hele verden. Like riktig som beslutningen årsmøtet tok om å renovere, var avgjørelsen om å senke antallet medlemmer til 900. Den utviklingen vi ser rundt oss når det gjelder starttider, der enkelte klubber begrenser hvor mange runder fullt betalende medlemmer fårlov bestille, er noe vi i Tyrifjord aktivt vil beskytte våre medlemmer mot.

Les mer: Tyrifjord Golfklubb