Måned: desember 2012

Kan bli videodømming på europatouren

Under euroapatourens regelkonfereanse på PGA Catalunya Resort nylig diskuterte tourdommerne å innføre videodømming som...
Under euroapatourens regelkonfereanse på PGA Catalunya Resort nylig diskuterte tourdommerne å innføre videodømming som...