30. september 2023 17:16

Foto: NGF

Vi må først definere hvem som har ansvaret for utvikling av unge utøvere, mener Åge Wedøe.

Det er mange veier som går mot Roma. Ikke alle fører helt frem, men det vet vi ikke før vi har prøvekjørt dem. Kanskje vil det i dette tilfellet (NGFs nye satsing, red.anm) være et forsøk verdt med en sterk og sentralisert satsing, slik som Atle Øi etterlyser i kommentarspalten 5. desember. Eller er det kanskje nettopp ikke det som vil føre fram?

Jeg savner at vi avklarer ett viktig spørsmål før vi skyter ned de forsøk som lanseres:

— Hvem har ansvaret for utvikling av unge utøvere? NGF sentralt? Eller bør den enkelte klubb ta et større ansvar for sine egne medlemmer? Ikke bare skyve dem fra seg når spilleren viser vilje til å bli god, i frykt for hva det vil koste klubben i form av kroner og øre.

Problemet er, i mine øyne, ikke NGF. Problemet er manglende kompetanse når det gjelder toppidretts-satsing på klubbnivå.

96 prosent av klubbene mangler vilje og evne til å satse på toppidrett, og jeg høyner til 98 prosent når vi skal telle opp hvor mange som ikke forstår hva toppidrett i virkeligheten er og hva som kreves for å smykke seg med et slikt uttrykk. Dette gjelder ikke bare i golf forresten, det gjelder vel de fleste idretter. Og da blir det ofte en enkel løsning å peke på det sentrale forbundet.

Forsøk å få kultur for toppidrett

Jeg påstår at vi i golfen mangler kultur for toppidrett. Joda, det finnes flotte og fantastiske unntak som Oslo Golfklubb, Losby Golfklubb, Miklagard Golf, Fana Golfklubb, Stavanger Golfklubb med flere.

Men her snakker jeg om den store majoriteten av klubber. Hvordan skal vi utvikle en slik kultur?

Et godt første skritt kan være å ta et større eierskap til utviklingen av egne medlemmer. Også dem som har ambisjon om å nå et elitenivå.

Bare det å gjennomføre en reell intern debatt i klubben omkring dette emnet vil løfte bevisstheten om hva som kreves. Allerede ved å gjennomføre dette grunnleggende tiltaket er vi et lite skritt på vei mot Roma. Med økt innsikt kommer som kjent økt forståelse. Enkelte vil konkludere med at dette ikke er noe de vil, kan eller evner å satse på. Andre igjen gjør andre valg.

NIF-vedtak om flere og bedre topputøvere

Norges Idrettsforbund har på Idrettstinget i 2015 vedtatt et mål om å få flere og bedre toppidrettsutøvere. Olympiatoppens svar på flere har vært å regionalisere sin virksomhet i åtte kompetansesentre rundt om i landet.

Dette i en erkjennelse av at skal vi få større bredde i toppen, må vi tilby den betydelige kompetansen Olympiatoppen besitter lengre ned i pyramiden, ute der utøverne bor. Nær klubbene. Tilby særforbundene og deres lokale klubber og utøvere assistanse i tillegg til forbundets egen satsing

Det er vel på mange måter det vi ser at NGF legger opp til med dette forslaget. Flytter kompetanse ut i regionene, og derigjennom bidrar til at flere blir hjulpet i gang. Sannsynligheten for at det blir flere topper, øker med antallet som satser.

De fleste idretter har omfavnet denne satsingen fra Olympiatoppens side.

Golf har sjansen nå dersom klubbene innser og tar ansvar for sin del av ansvaret. Golfens regionale kompetansesentre ble nedlagt, men kanskje de mest motiverte av klubbene kan likevel utvikle seg til å bli regionale fyrtårn som koordinerer sentralleddets satsing mot morgendagens utøvere? Lykke til!

 

forsøkÅge Wedøe var leder i Mørk Golfklubb i syv år. 

Han har nå vært nestleder i styret for Østfold idrettskrets i fire  år, med ansvar for oppfølging av blant annet golfsporten i Østfold, og er leder av Toppidrettsutvalget i Østfold Idrettskrets.

Wedøe er også medlem av ressursgruppen rundt Olympiatoppen Øst samt medlem i interimstyret for Viken Idrettskrets.

Han har hatt tillitsverv på klubb-, særkrets- og  forbundsnivå i norsk idrett i mer enn 50 år, innen sykkel, seiling, fotball og golf.

 

Hva mener du? Del din mening med oss i kommentarfeltet under, eller på Golferens Facebookside.

 

Kommentarer