:kommentar

Av Dan Persson
Publisert etter avtale med Dan Persson, fast kommentator i golfbranschen.se

Som en del av arbeidet med Strategi 2031 har SGF gjennomført en såkalt SWOT-analyse. Det er mye å reflektere over når man leser den og prøver å forstå de underliggende faktorene bak konklusjonene.

Du kan se den her.

Min første tanke er Einsteins syn på hvordan man måler intelligens. Ifølge ham er det evnen til endring.

Verden rundt oss og virkeligheten er aldri enten grunnlaget for en svakhet eller en trussel, men noe man må forholde seg til når samfunnet endrer seg.

Det er åpenbart at hele analysen er gjort med en bevisst utelukkelse av de private klubbene – av anlegg som drives som feriesteder og turistmål og som dermed er en del av opplevelsesbransjen som hele golfbransjen tilhører.

Greenfee-medlemmer er for eksempel ikke en trussel, men et bevis på at modellen der alle betaler likt og får forskjellig har sluttet å fungere. Det er trusselen, men like mye muligheten.

I 2023 har vi ikke sett tegn til at investeringsviljen i golf har forsvunnet. Penger er ikke problemet. Den høye inflasjonen beskrives som et problem fordi neste års avgifter fastsettes i god tid. Da er det modellen for hvordan man skal prise tjenestene som er problemet. Ikke inflasjon.

Rekruttering av jenter trekkes frem som en mulighet. Dessverre tror jeg ikke det vil gi resultater. Ved å fokusere på å rekruttere kvinner i alderen 30-50 år – et område der vi er veldig svake – når vi etter hvert døtrene deres.

Skal man lykkes med å rekruttere kvinner til golf, er det ikke kjønnsteorier, likestilte styrer og annen woke-ideologi som er modellen. Hvilket SGF har bevist gjennom 50/50-prosjektet.

I stedet er det å få kvinner til å innse at golf er morsomt, nyttig og sosialt, og også en opplevelse av naturen. Videre: Flere velholdte toaletter, tilpassede menyer i restauranten, stilige klær i butikken. Vi selger tjenester.

Svakheten i kompetanse bør være et enkelt problem å løse. Rekruttere fra hotellbransjen. De har en identisk forretningsmodell i form av Inventory Business. En resepsjonssjef på et Choice Hotel har betydelig lavere lønn og betydelig bedre trening enn de fleste klubbledere. Vanligvis med en mastergrad i økonomi med fokus på hotell. Hvis de kan fylle et hotell, kan de fylle en golfbane. Da må arbeidstiden tilpasses slik at man kan ha familie og barn.

Konkurransen om fritiden vår er knallhard, og kostnaden per solgte årskort eller greenfee vil øke. Antall medlemmer i foreninger synker på mange områder, og denne sosiale trenden påvirker også golf.

Ludvig, Linn, Vincent og Maja og andre inspirerer eksisterende juniorer til å satse så vel som de gleder oss seniorer i dag nesten hver helg, men de gir ingen nye juniorer. Den triste sannheten er fortsatt at en junior i en golfklubb er sønn / datter av en senior golfspiller i samme klubb.

De underliggende trendene for atferdsendringer blant forbrukere i opplevelsesbransjen, som nå ser ut til å være trusler mot golf, har blitt rapportert i ulike rapporter og nyhetsbrev i godt over 15 år. Det har vært et tiår for å endre, tilpasse og utvikle virksomheten.

Vi har flere anlegg som har gjort det strålende i 2023 fordi de har tilpasset seg.

Virkelighet og sosial endring er ikke en trussel hvis du har evnen til å forandre deg.

Einstein er også kreditert med sitatet “Å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet utfall er definisjonen av galskap”.

Ettersom vi alle ønsker at golfindustrien skal vokse, få flere kunder og i det lange løp nye generasjoner dollarmillionærer som vi kan beundre, er endring dagens orden.

Å se alle som individuelle kunder i stedet for et kollektiv av medlemmer er et godt første skritt på veien. 

Les også Dan Perssons råd her.