Foto: Tristan Jones

Arbeidet med det nye verdensomspennende handicapsystemet kom senere i gang enn opprinnelig planlagt i Europa.Endelig regelbok og teknisk spesifikasjon var ikke klart før utgangen av oktober.

Llikevel har vi kommet langt med arbeidet med World Handicap System (WHS) i Norge. NGF er godt i gang med å oversette handicapreglene til norsk, og og i å utarbeide informasjonsmateriell beregnet overfor klubber og spillere.

Arbeidet med World Handicap System kom senere i gang enn opprinnelig planlagt i Europa, og endelig regelbok og teknisk spesifikasjon var først klart i utgangen av oktober

Arbeidet i Norge gar kommet langt, og NGF er godt i gang med å oversette handicapreglene til norsk og med å utarbeide informasjonsmateriell beregnet overfor klubber og spillere.

Men før vi kan implementere WHS i Norge må GolfBox omprogrammere sine systemer. Konverteringen fra EGA Handicap System til World Handicap System er i Norge satt til 1. mars 2020.

Det er viktig at alle klubber registrerer kontaktinformasjon til klubbens Handicapkomité i GolfBox, slik at viktig handicapinformasjon kommer frem gjennom vinteren.

To viktige ting

1) Det skal ikke gjennomføres årsrevisjon i GolfBox ved årsskiftet 2019/2020.


2) Handicaptellende runder spilles etter EGA Handicap System 2019 og registreres i GolfBox på vanlig måte, helt frem til overgangen til WHS 1. mars 2020

Les mer: Generell informasjon om WHS ( NGFs hjemmesider)

Spørsmål om WHS? Send mail til handicap@golfforbundet.no