Før helgen ble signerte Onsøy GK, Gamle Fredrikstad GK og Hvaler GK, samt Huseby & Hankø GK en ny medlemsavtalle mellom de fire klubbene.

Pressemeldingen lød som følger:

UNIKT GOLFSAMARBEID I FREDRIKSTAD – «NORGES BESTE GOLFMEDLEMSKAP»

Vi har herved gleden av å informere offentligheten om at det 5. desember 2023 ble inngått et unikt golfsamarbeid mellom golfklubbene:

  • Onsøy Golfklubb
  • Gamle Fredrikstad Golfklubb
  • Huseby & Hankø Golfklubb
  • Hvaler Golfklubb

INTENSJON

«Hovedintensjonen med avtalen er å etablere ett gjensidig langsiktig samarbeide mellom Golfklubbene som styrker medlemsmassen og markedsposisjonen på både kort og lang sikt. Avtalen fokuserer i første rekke på samarbeid på spill på flere anlegg, mens intensjonen på lang sikt er å utvide samarbeidet på flere områder.»

Vi antar at samarbeidet vil bidra til at golfsporten utvikler seg videre gjennom å tilby mulighet til spill på inntil 4 baner for klubbenes medlemmer og nye medlemmer. Det er mellom partene stor tro på at dette nye tilbudet også vil trekke til seg medlemmer fra Oslo, Akershus, Østfold, hytteeiere i regionen og ikke minst skape økt golfinteresse i Østfoldsregionen. Dette er et helt unikt golfkonsept med ubegrensede nye muligheter på alle plan. I golfmedlemskapet Fredrikstad Total får du spill på 4 av Norges flotteste golfbaner, ekstra lang sesong og til en meget konkurransedyktig pris til kun kr. 9950,-

Ikke minst vil dette samarbeidet styrke klubbenes satsning på barn og ungdom, gjennom at disse får anledning til å spille og trene på fire baner. Barn og ungdom vil derigjennom få et enda bedre og variert spilltilbud, best mulige treningsforhold og ubegrensede utviklingsmuligheter.

Det er så langt kun kommet entydige positive signaler fra klubbene på at dette konseptet er noe som mange vil sette pris på. Normalt er det slik at man velger å betale spilleavgift på sin hjemmebane, mens man må betale full greenfee hver gang man gjestespiller på en annen bane. Nå kan man altså gjennom å betale en meget lav tilleggsavgift få tilgang til 4 golfbaner. Vi håper og tror at tilbudet vil bli tatt godt imot av de fire klubbenes totalt ca 4500 medlemmer.

Samarbeidet har en tydelig og folkelig profil som vi mener totalt sett vil dekke både rutinerte og nybegynneres behov til golfbanespill. Man har valgt å starte samarbeidet i første omgang med spill på hverandres golfbaner, men man har en klar intensjon om samarbeid på andre områder som turneringer/arrangement, bane/maskiner, spillerutvikling, service med mer.

Dette samarbeid kan imidlertid sees på som et første skritt på en økt satsning på golfsporten i regionen, og vi tror at konseptet med et utvidet samarbeid om spill blir et utviklingskonsept for nye og gamle spillere som igjen vil sette spor nasjonalt!