Lars Havrevold fortsetter som president i Europas viktigste forening for private entreprenørskap i golfen.

Nylig ble det kjent at Lodewijk Klootwijk går av som generalsekretær i organisasjonen Golf Course Association of Europe etter nesten 20 år. Han har vært med å bygge organisasjonen fra start og frem til å bli en etablert og vel ansett organisasjon for dem som ser på golf som næringsvirksomhet.

Høydepunktet har vært organisasjonens årlige «Business Conference» som har vært arrangert i forskjellige land. Den siste i Portugal i februar i år og den neste er planlagt i Spania i første halvår av 2024.

Lodewijks avgang skaper utfordringer, men også nye muligheter for GCAE. Lars Havrevold som ble valgt til organisasjonens president for fire år siden, er derfor blitt enig med styret om å fortsette som president på ubestemt tid til en ny organisasjon og strategiske føringer er kommet på plass.

Styret har engasjert en ny generalsekretær hollandske Renate Roeleveld som har lang erfaring med både drift av golfanlegg og interesseorganisasjon. Mer om dette kan leses på Golf Business News.

GCAE er en paraplyorganisasjon for nasjonale interesseorganisasjoner i 12 land som til sammen har over 1200 golfanlegg som medlemmer. Organisasjonen ser på golfen fra en bedriftsøkonomisk synsvinkel, og har fokus også utenfor den tradisjonelle 9 eller 18 hulls golfklubben. Den norske delen FNG har rundt 30 av de største klubbene som medlemmer.

Golfen er i endring og veksten kommer i stor grad utenfor de tradisjonelle klubbene. Detter er blant annet drevet av teknologi og endret adferd hos de nye generasjoner. FNG ønsker derfor medlemmer fra alle golfens hjørner i tillegg til tradisjonelle golfanlegg, enten det er innendørssentre, driving ranger, minigolf eller annet hvor det å slå til en ball med en kølle er aktuelt.

Denne utviklingen er også anerkjent internasjonalt hos R&A og USGA som jo setter standarden for golfen. R&A proklamerer at golf er for alle uavhengig av tilknytning til annet enn kølle og ball.

Hva det internasjonale golfmiljø mener om dette kommer ganske klart frem i denne videoen fra R&A‘s  vårkonferanse.

FNG i Norge ledes i dag av Tore Waagø, med styremedlemmer fra blant annet Drøbak, Oslo GK, Atlungstad GK og Oustøen Country Club – Med investeringer i anlegg fra noen millioner til flere hundre, er det klart at det må være søkelys på forvaltningen av denne kapitalen for at idretten og golfspillerne skal kunne utføre sine aktiviteter. I FNG mener vi dette ofte ikke får nok oppmerksomhet. Uten økonomisk drift er det ikke grunnlag for hverken amatørspill eller idrett.  Foreningen planlegger å bli en tydeligere formidler av kunnskap om golf som en bransje og ikke bare som idrett. Med tilknytningen til et internasjonalt nettverk mener vi det også vil bidra til vekst og bedre økonomi for golfen også i Norge, sier Tore Waagø til Golferen.no.

Tore Waagø, president i FNG

Tildligere på golferen.no: https://www.golferen.no/nordmann-ny-leder-av-europas-viktigste-golforganisasjon/