På sin Facebook-side ber Suzann Pettersen om unnskyldning for hendelsen på 17. green søndag da Alison Lee plukket opp ballen uten at putten var gitt henne.

— Jeg har aldri følt meg mer sløyet, og er virkelig trist om hva som hendte søndag på hull 17. i Solheim Cup, innleder Suzann Pettersen på sin Facebook-profil.

Og fortsetter:
— Jeg er veldig lei meg for ikke å tenke på det store bildet i kampens hete i konkurransen. Jeg prøvde det hardesete jeg kunne for laget mitt, og satte poenget og matchen foran  sportsånd og golfspillet i seg selv! Jeg føler at jeg sviktet laget, og jeg er lei meg.

Til det amerikanske laget; dere har en god leder i Juli, som jeg alltid har sett opp til og respekterer så mye. Vit at jeg trenger å gjøre ting «riktig», og jeg hadde en prat med henne under fire øyne før jeg forlot Tyskland i morges for å fortelle henne person til person hva jeg egentlig føler og tenker om alt dette. Jeg ville at hun også skulle få vite at jeg er lei meg.

Jeg håper det amerikanske teamet vil tilgi meg med tiden,  og vet at jeg har lært en verdifull lekse om hva som er virkelig viktig i dette flotte spillet golf, som har gitt meg så mye i livet.

Jeg er lei meg overfor golffans som så turneringen på TV, jeg er lei meg for måten jeg oppførte meg på. Jeg kan være så mye bedre ,og være en ambassadør for dette flotte spillet betyr mye for meg.

Solheim Cup har vært en stor del av min karriere. Jeg har derfor mange grunner til at jeg skulle ønske jeg kunne endre søndagen. Dessverre kan jeg ikke.

Denne uken ønsker jeg å begynne arbeidet med neste mulighet til å få på Solheim Cup tilbake til Europa på den riktige måten. Og jeg ønsker å jobbe hardt for å få tilbake troen på at jeg er en som spillertøft, spiller rettferdig og spiller det fantstiske spillet golf på riktig måte.

Se situasjonen da Alison Lee plukket opp en putt som ikke var gitt under. Hva synes du om måten Tutta håndterte det på? Skulle hun latt det hele passere? Si din mening i kommenarfeltet under eller på Golfens Facebook-profil. Du kan også sende oss en epost på tips@golferen.no.

Les også: Tutta kan ha gitt amerikanerne det lille ekstra

Les Tuttas uttalelse i sin  helhet

I’ve never felt more gutted and truly sad about what went down Sunday on the 17th at the Solheim Cup.
I am so sorry for not thinking about the bigger picture in the heat of the battle and competition. I was trying my hardest for my team and put the single match and the point that could be earned ahead of sportsmanship and the game of golf itself! I feel like I let my team down and I am sorry.
To the U.S. team, you guys have a great leader in Juli , who I’ve always looked up to and respect so much. Knowing I need to make things “right,” I had a face to face chat with her before leaving Germany this morning to tell her in person how I really feel about all of this. I wanted her also to know that I am sorry.
I hope in time the U.S. team will forgive me and know that I have learned a valuable lesson about what is truly important in this great game of golf which has given me so much in my life.
To the fans of golf who watched the competition on TV, I am sorry for the way I carried myself. I can be so much better and being an ambassador for this great game means a lot to me. The Solheim Cup has been a huge part of my career. I wish I could change Sunday for many reasons. Unfortunately I can’t.
This week I want to push forward toward another opportunity to earn the Solheim Cup back for Europe in the right way. And I want to work hard to earn back your belief in me as someone who plays hard, plays fair and plays the great game of golf the right way.”