Rygge Flystasjon Golf Club

Norges mest hemmelige golfbane

Ved 330-skvadronens område, bak gjerdene til den militære delen av Rygge Flyplass, ligger nihullsbanen...
Ved 330-skvadronens område, bak gjerdene til den militære delen av Rygge Flyplass, ligger nihullsbanen...