Foto: Privat

De to klubbenes årsmøter har sagt ja til en ordning der medlemskap gir full spillerett på begge de to banene, som ligger side ved side nær Manstad i Onsøy kommune.

Klubbene har gitt nyvinningen om spillerett på begge klubbenes bane navnet Dobbeltmedlemskap, som koster 5400 kroner. I tillegg kommer vanlig kontingent i klubben som velges som hjemmeklubb.

For dem mellom 20 og 28 år er prisen 3300 korner for det doble medlemskapet og 2100 kroner for juniorer mellom 13 og 19 år. De under 12 betaler 800 kroner.

Mer enn felles spillererett

I tillegg til samarbeid på medlemskap vil klubbene også ha et samarbeide der de deler proen Sander Solberg.

— Klubbene vil nå få større treningsgrupper og skape masse sosialt på tvers av klubbene.
I tillegg vil klubbene se på sine turneringsprogram og samkjøre dette ved at det blir turneringer på de forskjellige banene og ikke samtidig. På den måten vil vi få et variabelt turneringsprogram, skriver de to klubbene i en pressemelding.

Begge klubbene takker de respektive baneeierne for at det har vært mulig å få fått i stand en slik avtale. Klubbene håper mange medlemmer vil sette pris på tilbudet, og velge dobbelt medlemskap.

Les mer: Onsøy Golfklubb

Se også: Huseby & Hankø GK

Også felles spillerett i Skjeberg og Borregaard

De to naboklubbene i Sarpsborg har hatt en tilsvarende samarbeidsavtale som Onsøy og Huseby & Hankø  i ett år allerede.

Det har i følge rapportene vært svært vellykket, og kilder i Borregaard GK forteller at klubbene har bestemt seg for å videreføre  To spilleretter-prinsippet også i 2017-sesongen.

Se også: Skjeberg GK

Les mer: Borregaard GK