Atle Øi (55) har tisligere jobbet som markedssjef i NGF. Foto: Privat

Med under halvparten av klubbene tilstede ble Golftinget en relativt søvndyssende affære, mener Atle Øi.

Atle Øi (51) er tidligere markedssjef i NGF, har utgitt diktsamlingen «Fredager på Face» og skriver kommentarer på Golferen.no.

Blant de 76 klubbene som stilte på Gardermoen var det dessuten et fåtall klubber som hadde noe å melde.

Styrelederen i en golfklubb representerer sine mange medlemmer på tinget. Når det stilles få kritiske spørsmål må en anta at medlemmene er fornøyd med planene som legges frem.

Jeg føler meg imidlertid ikke trygg på at hver tingdelegat har brukt så mye tid på å sette seg inn sakspapirene i forkant som hun eller han burde. Men jeg kan selvsagt ta feil …

En ny virksomhetsplan ble enstemmig vedtatt. Mål kan vedtas, men ikke resultater. Manglende resultater burde tilsi strengere krav til konkrete tiltak, men med få unntak var det få kritiske røster.

Nå er det imidlertid grunnlag for optimisme. Ny president, ny visepresident og flere spennende styremedlemmer og vararepresentanter kan markere starten på nye tider.

Det utvidede samarbeidet med Narvesen er også veldig spennende, både når det gjelder økonomi og tankegods.

Hvis den nye presidenten også setter fokus på å rette opp manglende markedsføring og sprikende kommunikasjonsstrategi kan dette bli riktig så bra.

Det nye styret trenger arbeidsro, og vil nok få det, om en skal bruk klubbenes engasjement på tinget som målestokk.

Jeg krysser fingrene. Golfsporten har et uforløst potensiale, og fortjener ny vind i seilene!