10. desember 2023 21:27

Illustrasjon: Puls Arkitekter

137 medlemmer stilte opp i mandagens ekstraordinære årsmøte i Oslo Golfklubb for å avgi stemme om det skulle bygges nytt klubbhus. Et overveldende flertall sa ja til planene.

Både forslaget til finansiering av økt prosjektbudsjett og innføring av livsvarig aktivt medlemskap for delfinanisering av nytt klubbhus ble vedtatt mot én stemme i det ekstraordinære årsmøtet.

I november 2017 vedtok det ekstraordinære årsmøtet i Oslo GK med 259 mot 33 stemmer at det skulle bygges nytt klubbhus innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner.

Dette skulle finansieres gjennom en kombinasjon av banklån, støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige innskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom kontingent.

Med et strammere entreprenør-marked i 2018 enn i 2017 fikk årsmøtet mandag opplyst at kostnadene for det nye klubbhuset blir høyere enn først antatt, skriver Oslo GK på sin hjemmeside. Det skal ha ført til at prislappen har økt til 72 millioner kroner.

Styret og styringsgruppen for nytt klubbhus har det siste halve året arbeidet for å finne måter å finansiere merkostnadene uten å belaste medlemmene ut over det som ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøte i fjor.

Nytt klubbhus får milliongave

Familien Høegh gjennom, Lucy Høeghs Stiftelse og Leif Høegh Stiftelse, bidrar med en gave på 6 millioner kroner og et svært gunstig lån på 10 millioner kroner.

— Gaven vil bli verdsatt av alle som har gleden av å spille golf på Bogstad i dag og ikke minst alle de som kommer etter oss, sa styreleder Jens-Ove Hagen på årsmøtet.

Det nye klubbhuset får blant annet et «Golfland», hvor medlemmene skal kunne samles for spill på simulatorer, nærspillstrening og putting. Det skal også legges til rette for aktivitetsrom for fysisk trening. Riving av eksisterende bygningsmasse starter i mars 2019.

Kommentarer