8. desember 2023 19:13

Foto: NGF

Fra kommende sesong erstatter golfforbundet Team Norway-lagene med en ny struktur. Hensikten er å skape større nærhet til klubbene, og gi klubbene eierskapet til spillerne.

I 2019 legger NGF om elitesatsingen. Talentutvikling har hittil vært drevet ved å ta ut spillere til proff-, amatør-, junior- og talentlag. Nå ønsker forbundet i stedet å ta ut spillere til samlinger, internasjonale mesterskap og turneringer basert på tydelige og forhåndsdefinerte kriterier.

I en pressemeldingen uttaler forbundets nye Head Coach, Rickard Lindberg, at et uttak skal ikke være en falsk trygghet for de som klarer å kvalifisere seg til et av lagene ved sesongstart.

Talentutvikling med likere forutsetning og mer konkurranse

Lindberg ønsker likere forutsetninger og mer konkurranse om plassene når utøvere skal representere Norge internasjonalt. De nye kriteriene for uttak vil første gang bli benyttet  til uttak som skal gjøres i desember.

talentutvikling
ERSTATTER TEAM NORWAY: Head Coach Rikard Lindberg. Foto: NGF

Hensikten er å innføre et Mer klubb mindre forbund-prinsipp, som skal føre til at talentutvikling skjer så nært klubbene som mulig, sier Lindberg:

— NGF skal ikke ha eierskap til utøverne. Det eierskapet skal ligge til klubben. Sånn sett vil 2019 representere et overgangsår. Går alt etter planen vil vi fra 2020 ha på plass en talentutviklingsstruktur der NGF-coacher i større grad er til stede og bistår golfklubbene innenfor et geografisk område.

 

Fått med deg kommetaren? Riktig å desentralisere talentutvtiklingen?

Lindberg  sier han er opptatt av at utøverne skal få mulighet til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger:

— Det er vanskelig å forutse hvordan en utøver vil utvikle seg i ung alder. Den nye strukturen bidrar til å opprettholde motivasjonen til flere. Det er alle tjent med.

For de profesjonelle spillerne skal Team Norway Golf bli en åpnere satsing, der flere vil få tilbud om samlinger og oppfølging. Forutsetningen er at utøvere legger ned den jobben som kreves for å kunne hevde seg internasjonalt, avslutter Lindberg:

— For å lykkes i golf kreves det evne og vilje til å jobbe knallhardt over tid. Hvorvidt utøverne er villig til å legge ned det nødvendige arbeidet kommer til å være avgjørende for om man blir invitert med på satsingen eller ikke. 

Hvem tar regningen?

De første reaksjonene til Golferen fra klubber er at det er mye positivt i golfforbundets nye plan for talentutvikling.

Lederen for en mellomstor klubb, som har utviklet flere av de norske talentene, advarer mot at omleggingen kan gjøre forskjellen mellom store toneangivende klubber og mindre klubber større.

Han forteller at da en av klubbens spillere var 16 år gammel, fikk de en telefon fra forbundet. Der ble det i klare ord sagt at videre satsing på spilleren betinget at vedkommende skiftet hjemmeklubb til en av de ledende klubbene på Østlandet, forteller klubblederen. Og fortsetter:

— Jeg ser en mulig utvikling der enda flere av talentene blir samlet i de største klubbene, mens vi i periferien har båret brorparten av kostnadene ved å utvikle dem. En fare ved forbundets nye satsing er at enda mer av kostnadene kan bli skjøvet over på oss som utvikler talentene, mens forbundet skummer fløten og tar æren.

 

Omlegging til det bedre? Si din mening i kommentarfeltet under, eller på Golferens Facebook-side.

 

Kommentarer