Golfpresident Finn H. Andreassen buklandet med sin månelanding. Men det vil glemmes fort. Og drømmer er viktig, påpeker Jan E. Espelid.

Jan E. Espelid er ansvarlig redaktør av Golferen.no, og har vært en sentral golfskribent i over 25 år.

«I have a dream!» sa Martin Luther King. «Yes we can,» slo Barack Obama fast. «Jeg har fryktelig lyst til å få Solheim Cup til Norge,» drømte Finn H. Andreassen på Golftinget i 2011. «Ingen er så fattig at han ikke en gang eier et luftslott,» påstår vi.

Disse uttalelsene har det til felles at de uttrykker drømmer, visjoner og mål, som er så viktig i alle sammenhenger av livet. Private drømmer om utdannelse, familie, jobb og leilighet, eller visjoner, mål og planer for store organisasjoner.

Tre år og ni måneder senere vet vi altså svaret på det golfpresidenten kalte sitt «hårete mål» på Golftinget 2011: Det blir ingen Solheim Cup i Norge. I alle fall ikke i 2019.

Langt fra bare trist

Er dette bare trist for Solheim Cup-tilhengerne? Nei, det behøver det ikke være. For selv om den til slutt viste seg å mislykkes, er vi sikker på at prosessen i seg selv har gitt nyttig lærdom, erfaringer og nettverk til de involverte. Både internt i golfforbundet og hos de gode hjelperne som har stått på sent og tidlig for å få Solheim Cup 2019 på Bogstad i havn.

I skrivende stund er skuffelsen stor, på grensen til enorm, hos noen. Den kommer til å gå over, slik alle skuffelser gjør før eller siden.

Lakkskader?

Spørsmålet blir kanskje i hvilken grad Solheim-fiaskoen har gitt sittende, snart avgående, golfpresident Finn H. Andreassen riper i lakken?

Ja, noen overfladiske lakkskader kan nok Solheim-neiet ha gitt. Forsikringene om at kontaktene i det politiske miljø var så gode at det ikke fantes noe behov for ekstern lobbyhjelp, var nemlig likevel ikke solide til å åpne politikernes og byråkratenes pengesekker.

Og Solheim-prosessen har tross tappet NGFs egenkapitalkonto med 1,5 millioner kroner uten at vi har fått synlig effekt av pengebruken.

Men også det blir fort glemt, slik som hele Solheim Cup-prosessen kommer til å bli det. Finn H. Andreassen har tre måneder igjen av sin presidenttid, tre måneder der han må innse at hans hårete tiltredelsesmål likevel ikke ble noe av. Disse månedene bør han benytte til å styrke tilliten til NGF ute i Golf-Norge.