NYSKAPNING: Greenkeeperutdanning i Norge. Foto: NGF

Norges Golfforbund og Norwegian Greenkeepers Association går nå sammen for å heve kvaliteten på norske golfbaner, og etablerer sammen en norsk grunnutdanning for greenkeepere.

— Norsk grunnutdanning for greenkeepere er noe vi har vi jobbet for lenge, sier Pål Melbye, anleggssjef i Norges Golfforbund.

I samarbeid med Norwegian Greenkeepers Association (NGA) har forbundet nå fått med seg tre samarbeidspartnere i et kunnskapsløft for norske baner, forklarer Melbye:

— Vi håpet å dra i gang allerede i vår, men det går ikke på grunn av koronaen. Vi starter opp grunnutdanningen for greenkeepere til høsten. Og ønsker oss et videregående og høyere nivå etter hvert.

Fram til nå har alle som søker en utdanning som greenkeeper måttet reise utenlands. De fleste fra Norge har tatt utdanningen i Skottland eller Sverige.

— Det tradisjonelle norske utdanningsløpet for agronomer er fint for landbruk, men ikke nødvendigvis det beste for golf. Som bonde jobber du for kvantitet, du vil ha så mye som mulig. En greenkeepers mål må være kvalitet, poengterer Melbye.

Golfbanene i Skandinavia opplever nå stor underdekning av kompetent banemannskap. Koronaviruset, Brexit og stengte grenser gjennom pandemien har ikke gjort rekrutteringen enklere.

— Bare i Sverige er det nå 40 ledige jobber, forteller anleggssjefen, som håper på stor interesse for den nye utdanningen. Han mener timingen for banene er god:

— Golf-Norge hadde et godt år i 2020. Med høy aktivitet og flere medlemmer har også inntektene økt. På mange baner investeres det nå i nytt utstyr og baneutbedringer. Det er bra. Men det aller viktigste å investere i, er kunnskap og mennesker. 

Viktige samarbeidspartnere

Med på laget er Hako Ground & Garden, Felleskjøpet og Syngenta. På hvert sitt område har de tre samarbeidspartnerne allerede en viktig rolle som leverandører til norske golfanlegg.

  • Hako Ground & Garden har over 300 ulike maskiner i sortimentet. Deres røde Toro-kjøretøy har lenge vært godt synlige i Golf-Norge. I tillegg driver Hako et omfattende service- og ettermarked for sine kunder.
  • Felleskjøpet, et samvirke eid av 44.000 bønder, har levert sunt bondevett i 125 år. Med sine råvarer, produkter og tjenester er de norsk landbruks viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler.
  • Syngenta er en verdensledende jordbruksvirksomhet med 28.000 ansatte i 90 land. Fra sitt nordiske hovedkontor i København leverer selskapet frø og plantevern til golfbaner i hele Norden. 

Sammen med NGA og NGF ser de tre samarbeidspartnerne viktigheten av å rekruttere flere greenkeepere og utvikle banemannskap med mer kunnskap, sier Pål Melbye:

— Det er fantastisk at tre slike kvalitetsleverandører ønsker å støtte et utdanningsløp i greenkeeperfaget. Alle har verdifull kompetanse å bidra med inn i prosjektet, og alle var positive fra første henvendelse.

Må utvikle forståelsen

Nå håper anleggssjefen at klubber og baner i hele Norge ser verdien av kunnskapsløftet:

— Vi ønsker oss en kvalitetsheving, men det betyr ikke at vi snakker ned det norske golfproduktet. Vi ønsker å utvikle anleggene, og det starter med forståelsen. Det er fortsatt mange som tror at en greenkeeper bare klipper gresset. Et kompetanseløft må til, og det må forankres i styre og stell.

Et løft er ikke gratis. Høyere kvalitet krever investeringer. Over tid håper Melbye at både kompetansen, statusen og lønna til greenkeeperne kan vokse:

— Store kostnader er alltid en barriere. Men noe av den barrieren bør vi nå være kvitt. Støtten fra de tre samarbeidspartnerne gir banemannskapene og klubbene en sterkt subsidiert grunnutdanning, og den håper vi at mange ser nytten av.

Se også: NGF hjemmeside