NGF har bestemt seg å overføre markedsarbeidet fra datterselskapet Norsk Golf AS tilbake til forbundet. Daglig leder Lars Ahlqvist blir med på lasset, og redaktør Magnus Sveen blir sjef alene.

Da Norsk Golf AS ble opprettet som et heleiet datterselskap for knappe to år siden, valgte golfforbundet en toleder-modell med Lars Ahlqvist som daglig leder og Magnus Sveen som ansvarlig redaktør.

Det er en ganske uvanlig modell for så små mediebedrifter som Norsk Golf AS, som omsatte for 9,4 millioner kroner første driftsår.

Nå endrer NGF på dette ved å overføre forbundets markedsarbeid fra datterselskapet Norsk Golf AS tilbake til forbundets avdeling for kommunikasjon og marked.

Norsk Golfs tidligere daglig leder, Lars Ahlqvist, får oppgaven som markedsansvarlig i NGF. Han tar med seg Kristin Gunhildrud som markedskonsulent, en stilling hun hadde i NGF før Norsk Golf AS ble opprettet.

Betydelig underskudd

Golferen fortalte i høst at Norsk Golfs første driftsår som heleiet datterselskap, 2014, ga et underskudd på 897.000 kroner. Egenkapitalen på 500.000 kroner var tapt, og var på minussiden med 162.000 kroner.

På sin nettside forklarer golfforbundet at selv om NGF har økt markedsinntektene i 2015, har «fordelene ved eksternt markedsarbeid likevel ikke vært mange nok i forhold til forbundets ambisjoner».

Ahlqvist og Gunhildrud inngår nå i NGFs avdeling for kommunikasjon og marked, som ledes av kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge. Han ønsker ikke å uttale seg om resultatene i Norsk Golf AS bedret seg i løpet av 2015.

Magnus-Sveen-Annika-Sörenstam-Suzann-Pettersen.
Ansvarlig redaktør og daglig leder Magnus Sveen intervjuer Annika Sörenstam og Suzann Pettersen på Oslo Golfklubb. Foto: Jan E. Espeid

— Regnskapene er ikke klare ennå. Men vi konsoliderer aktiviteten i Norsk Golf, slik (golf)tinget (i november) ønsket, sier Rosenvinge.

Norsk Golf AS vil fortsette sin virksomhet som mediehus med ansvar for utgivelse av blant annet magasinet Norsk Golf, ledet av ansvarlig redaktør Magnus Sveen.

Les også: Blodrøde tall i Norsk Golf