Kontrollkomiteen i Norges Golfforbund går uvanlig hardt ut mot NGFs styre, og kritiserer både økonomi og inhabilitet. Golfpresidenten mener han har gode svar på kritikken.

— Nei, jeg har ikke vært med på noe lignende i alle de årene jeg har vært med i kontrollkomiteen, sier leder Oddleif Olsen til Golferen.no om den knallharde kritikken hans komite retter mot golfstyret. Og som skal legges fram for Golftinget 15. november.

Kritikken går først og fremst på forhold rundt etablering og drift av det heleide datterselskapet Norsk Golf AS, men også det 50/50 eide selskapet Solheim Cup Norway 2019 AS må tåle kritiske bemerkninger i årsrapporten.

Advokaten og Bjaavann-medlemmet har vært involvert i komiteen siden like etter den såkalte bladsaken i 2000, der Norsk Golf ble outsourcet til Aller. Saken endte i et ekstraordinært golfting, der styret og generalsekretær ble tvunget til å takke for seg.

— Jeg kjenner ikke alle detaljene i bladsaken, men jeg tror nok den er den eneste som årets sak kan sammenlignes med, mener Olsen.

Inhabilt styremedlem

Mye av skytset rettes direkte mot golfforbundets styremedlem Dag Kirchoff, som i åtte måneder også var arbeidende styreleder da Norsk Golf AS skulle etableres. Det har ikke lykkes Golferen.no å få kontakt med Kirchoff.

— I anledning engasjementet for Norges Golfforbund, hvor betydelige økonomiske interesser inngår, har han deltatt i styrebeslutningene, skriver kontrollkomiteen i sin årsrapport for 2014. Og fortsetter:

— Han har innehatt roller som styrets leder, styremedlem og daglig leder i Norsk Golf AS og er styrets leder i Solheim Cup Norway 2019 AS. Habilitet synes ikke å ha vært vurdert av styremedlemmet og av styret i Norges Golfforbund.

MENER Å HA SITT PÅ DET TØRRE: Golfpresident Finn H. Andreassen mener han kan parerer det meste av kontrollkomiteens kritikk, Foto: Jan E. Espelid
MENER Å HA SITT PÅ DET TØRRE: Golfpresident Finn H. Andreassen mener han kan parere det meste av kontrollkomiteens kritikk. Foto: Jan E. Espelid

— Det er helt korrekt; vi burde sørget for å sjekke at Dag kunne påta seg oppdraget mens han var styremedlem, innrømmer golfpresident Finn H. Andreassen om den hektiske perioden fra etableringen av Norsk Golf AS 1. januar 2014.

— Vi hadde dårlig tid, og måtte snu oss fort rundt da Amedia sa opp kontrakten, sier presidenten om tiden like etter at det ble klart at Amedia ikke ville videreføre publiseringskontrakten av Norsk Golf på papir og nett.

Andreassen påpeker at NGFs administrasjon ikke hadde kapasitet til å gjøre jobben med å etablere et medieselskap.

— Vi måtte ha hjelp utenfra. Når du får en vannlekkasje, må den tettes med en gang. Vi har en forpliktelse overfor medlemmene om å gi ut et blad og en nettside. Dag (Kirchoff), som har lang erfaring fra grunderbedrifter, ordnet det formelle, ordnet  trykkeriavtaler, avtale om salg av annonser og så videre, sier presidenten.

Bare utført den pålagte oppgaven

— Vi har bare prøvd å gjøre oppgaven vår, forsvarer kontrollkomiteens leder seg om den skarpe ordbruken i rapporten, som ikke bare går på Kirschoffs inhabilitet.

I rapporten kritiseres det at styremedlemmet har fakturert 647.500 kroner «for sin deltakelse som arbeidende styreformann første halvår 2014», og at han i tillegg har mottatt 70.000 kroner som honorar for vervet i golfstyret.

Andreassen er krystallklar på at det fakturerte beløpet fra Kirschoffs firma overhodet ikke er noe problem.

— Beløpet er basert på det samme som lønn til en daglig leder.  Han måtte legge på for sosiale kostnader siden det ble fakturert gjennom eget konsulentfirma, forklarer presidenten regningen for åtte måneders arbeid.

Oddleif Olsen sier at kontrollkomiteen på ingen måte har trukket for mange, eller egne, konklusjoner.

— Vi har vært opptatt av å få fram faktiske forhold. Det er viktig for golftinget å få kunnskap om ting som ikke kommer fram i styrets beretning. Vi har forsøkt å kaste lys over det hele, fortsetter Olsen.

— Vi har ikke fått de svarene (av styret) vi hadde forventet, og konstaterer at de tingene vi savner ikke var med i styrets egen rapport, sier Olsen.

Ville hatt mer kontakt med kontrollkomiteen

Andreassen mener kontrollkomiteen kunnet kommet til styret underveis etterhvert som de noterte seg ting de var skeptisk eller uenig i.

Det gjelder blant annet bemerkninger til driften i Norsk Golf AS, der egenkapitalen er tapt og underbalansen ved forrige årsskifte var på 161.700 kroner. Komiteen kritiserer også at regnskapene verken til Norsk Golf AS eller Solheim Cup-selskapet er konsolidert.

— Alt som er gjort kan vi dokumentere, og alt skal ut i åpent landskap.  Vi har invitert (kontrollkomiteen) til møte for å gjennomgå uklarheter, men de har ikke hatt anledning, sier Andreassen, og avslutter med følgende hjertesukk:

— Det er synd det ikke har vært mulig å ha tettere kontakt med kontrollkomiteen.

Siste ord er ikke sagt

Olsen avviser at kontrollkomiteen skal ha hatt noen agenda med sin kritikk.

— Hva slags reaksjoner dette skaper har vi ikke noen oversikt over. Men jeg kan vel si så mye som at siste ord ikke er sagt, slår kontrollkomiteens leder fast.

— Men akkurat hva som kommer til å skje, om dette løftes opp på NIF-nivå eller ikke, det vet vi ikke ennå, avslutter Oddleif Olsen.

Last ned dokumentene på denne linken (pdf). De omtalte rapportene finner du på side 89 til 92 i dokumentet.

Har du synspunkter? Si din mening i kommentarfeltet under eller på Golferens Facebook-profil