Torsdag underskrev Spydeberg kommune og Mørk Golf en historisk avtale som sikrer kommunens etater tilgang til en ny arena for sitt arbeide.

Mørk Golf har jobbet lenge med kommunene i nærområdet for å få til status som interkommunalt anlegg. Helt der er de ikke foreløpig, men samarbeidsavtalen er likevel et stort steg i riktig retning for den driftige golfklubben i Indre Østfold.

— Klubben har nå signert en ti års samarbeidsavtale med Spydeberg kommune. Så vidt vi kjenner til er det ikke mange, om noen, andre klubbeide golfanlegg, som har en slik omfattende samarbeidsavtale, sier Mørks leder, Åge Wedøe til Golferen.

 

— Det er ikke bare rettigheter ved drive et idrettslag, det følger med noen plikter også. Som ett av regionens største idrettslag deler vi et samfunnsansvar for nærmiljøet vårt. Det er vel kjent at golfanlegg kan gjøre mye for folkehelsen, i integreringsarbeid, eller i opptreningsfaser etter sykdom eller skade. Dette er en oppgave vi påtar oss med stor glede, sier Wedøe i en pressemelding fra klubben.

Samarbeidet mellom klubb og kommune er godt etablert når det gjelder golf i skolen, der samtlige 5. klassinger i kommunen de siste årene har gjennomført kurset Veien til Golf gjennom skoleåret. Avtalen innebærer ingen utgifter for kommunen, skriver klubben videre.

Mulighet for mosjon, trening og mestring

Kommunen vektla i sitt saksdokument at «Golf er en fysisk aktivitet som gir mulighet for mosjon, trening og mestring. Ikke minst er det en sosial arena. Aktiviteten passer for ulike aldersgrupper, og for mennesker med ulike fysiske forutsetninger.»

Kommunen skriver videre at de ser muligheter innen en rekke forskjellige områder. Blant dem oppfølging av sykmeldte, arbeidstreningsplasser, tiltak for kommunens ansatte, som Veien til golf- kurs, arrangementer og konferanser samt andre brukerbesøk på anlegget.

Avtalen kontrolleres av en styringsgruppe med representanter fra klubben og det offentlige, som skal igangsette og evaluere tiltakene.

— Kanskje dette bringer oss ett skritt nærmere kommunal driftsstøtte? undrer Wedøe avslutningsvis.

For øvrig har Mørk Golf årsmøte tirsdag 8. mars, med et forslag om at klubben overtar og kjøper golfanlegget fra grunneier som ett av hovedpunktene.

OPPDATERT 9. MARS: Klubben kjøper anlegget fra grunneier for 10 millioner

Les også: Mørk Golf hjemmeside