Mens han deltar i DP World Tour’s to-ukers opphold i Dubai, har McIlroy delt sitt synspunkt (gjengitt av blant andre GolfDigest) om at det burde være en verdensgolf-tour med de beste spillerne, med andre turer som matere, mye lik fotballens Champions League.

Hans ideer finner gjenklang i pågående forsøk på å kombinere PGA-touren, DP World Tour og utbrytertouren LIV.

Selv om konseptet med en verdensomspennende golf-tour ikke er nytt og har blitt foreslått gjennom årene, har McIlroys støtte til LIV Golf og hans aksept av utsiktene til en Saudi-støttet tour i samarbeid med PGA-touren igjen vekket interessen for initiativet.

LIV Golf, selv om det ennå er under utvikling, har demonstrert verdien av å utnytte internasjonale markeder. PGA Tour må ikke overse vekstpotensialet disse markedene holder, mener McIlroy.

McIlroy ser for seg at arenaene og banekvaliteten skal være en kritisk del av vurderingen i byggingen av den globale touren. Videre, for å dra nytte av en utnyttet kommersiell mulighet, uttaler McIlroy at både “corporate Amerika” og Saudi Arabia bør spille en betydelig rolle på denne reisen.

Hans visjon inkluderer å anerkjenne nasjonale titler og rotere dem inn i den globale kretsen, med referanser til Australian Open, South African Open, samt markeder som Singapore og Japan, blant andre.

Selv om ideen om en global tour virker lovende, gjenstår det flere bekymringer. For eksempel, planleggingen av arrangementer, potensielle planleggingskonflikter, om store pengepremier vil kunne tiltrekke nok amerikanske spillere til ukjente deler av verden, de logistiske utfordringene med kringkastingstider på den amerikanske østkysten, og publikums respons.

McIlroy erkjenner at for å realisere den globale touren, trenger de å justere interessene til spillere, bedrifter, fans og media, noe som kan vise seg å være utfordrende.