Onsdag 1. april holdt helsedirektør Bjørn Guldvog pressekonferanse i Oslo, der det ble tillatt å spille golf på norske baner igjen. Les de egne koronareglene som ble innført.

Hovedkonklusjonen i budskapet fra Guldvog var at det umiddelbart ble tillatt med spill på golfanleggene fra onsdag 1. april.

Guldvog sa at ikke flere enn fem får trene sammen, som for golf må tolkes som at det vil bli tillatt med fire spillere i hver gruppe.

Guldvog presiserer at de som trener må holde en avstand på to meter til hverandre. For golfen vil det altså bety to meter avstand mellom spillerne på golfbanene såvel som ellers på golfklubbenes områder.

På pressekonferansen opplyste idrettspresident Berit Kjøll at det blir egne koonaregler for hver idrett:

Det skal komme felles regler for idretten. Hvert særforbund skal også lage korona-vettregler for sin respektive idrett.

Golfmøte tirsdag

Det var på et møte mellom NGF og klubbene tirsdag ettermiddag at det kom fram at forbundet hadde et berettiget håp om at det skulle bli åpnet for spill på norske golfbaner fra onsdag 1. april.

På møtet mellom golfforbundet og klubbene ble det presentert et sett med klare regler for hvordan spillet skal foregå. Reglene er tredelt i ett sett med regler før spill, ett for under spill og ett for etter spill.

Onsdag ettermiddag ble reglene publisert som under, i en justert versjon fra det som ble presentert i møtet. De justerte reglene under gjelder for norsk golf fra 1. april.

Dette skal du gjøre før spill

tillatt med spill

Dette skal du gjøre under spill

tillatt med spill

Dette skal du gjøre etter spill

tillatt med spill

Last ned: Hele presentasjonen fra tirsdagens møte