I høst fikk Norges golfforbund trumfet igjennom en økning i klubbenes medlemsavgift. I Sverige går de motsatt vei.

I Norge har golfforbundet med et knapt flertall valgt å øke golfklubbenes medlemskontingent til NGF i 2024 og 2025 til kr. 391,- pr medlemskap 20 år og eldre. Dette innebærer en økning på kr. 29,- pr medlem, dvs. ca 8%. IT-avgiften er på kr. 45,30,- pr. medlem 20 år eller eldre i kalenderåret. Golfidretten i Norge har hatt betydelig vekst siden 2020, og teller i dag 138 000 medlemskap.

Som følge av den økonomiske krisen i Sverige kutter det svenske golfforbundet kostnader. Dette skjer blant annet gjennom en omorganisering der åtte stillinger forsvinner. Dette går frem av en artikkel på Golfbranschen.se.

Det er høy inflasjon og de generelt økende kostnadene som nå fører til at det svenske golfforbundet (SGF) gjennomfører en omorganisering av forbundets virksomhet. Målet er at prosessen skal være ferdig i løpet av første kvartal 2024.

Hovedpunkter i omorganiseringen er følgende:

● SGFs nasjonale kontor reduseres med åtte stillinger, fra 64 til 56.

● Klubb- og idrettsspørsmål samles i en og samme rolle. Sammen med banekonsulentene vil de kunne dekke den rådgivning golfklubbene har behov for. I fremtiden vil klubbutviklingen være en mer enhetlig og strategisk enhet som også inkluderer banekonsulenter, med en felles leder. På denne måten er håpet at kontakten med klubbene kan forenkles og gjøres tydeligere.

● Effektivisere kommunikasjon, markedsføring og GIT, både når det gjelder tjenester og drift.

SGFs generalsekretær Gunnar Håkansson kommenterer omorganiseringen i en pressemelding:

– Golf Sverige er i en sterk posisjon med et av de høyeste medlemstallene noensinne. Samtidig merker vi virkningene av den nye samfunnssituasjonen, der inflasjon og kostnadsøkninger rammer bredt, sier generalsekretær i SGF, Gunnar Håkansson. – Å nedbemanne organisasjonen er aldri en morsom oppgave, men SGF må tilpasse seg det nye økonomiske landskapet. Det har også vært et viktig innspill fra golfdistriktene at SGF må gjøre sitt i nye økonomiske rammer for forbundet, og det har vi tatt på alvor.

Medlemsavgifter i Sverige

Golf Sverige rapporterte 536.203 medlemmer i 2022, noe som var en nedgang på 19.131 fra

toppnoteringen 2021. For 2024 planlegger og budsjetterer SGF for en netto reduksjon til 510.000 aktive medlemmer.

For 2024 foreslås at medlemsavgiften i svenske golfklubber øker med 3,4% , hvilket betyr 182 svenske kroner per aktiv senior 22 år og eldre, SEK 89 per aktiv junior 13-21 år og SEK 0 per aktiv junior opp til 12 år. Er man medlem i et privat golfselskap blir avgiften til SGF 202 svenske kroner per aktiv senior 22 år og eldre, SEK 109 per aktiv junior 13-21 år og SEK 0 per aktiv junior opp til 12 år.

I tillegg kommer GIT-avgift som gjelder alle. Denne avgjøres på SGFs møte i desember 2023 og man anslår en økning på 1–2 kroner fra dagens SEK 65 inkludert moms.