Foto: GCAE

Lars Havrevold (66) ble tirsdag valgt til ny president i Golf Course Association of Europe. «Det er viktig å forsøke å få NGF til å forstå hvor viktige banenes økonomi er for golfen,» sier han.

Gjennom valget av ny president i Golf Course Association of Europe (GCAE ) tirsdag har norsk golf fått toppvervet innen en av de viktigste organisasjonene innen europeisk golf.

GCAE er organisasjonen for golfbaneeierne i Europa, en organisasjon som, kanskje i motsetning til de nasjonale golfforbundene, er helt avgjørende for at golfere skal kunne utøve sporten sin.

Foreningen for Norske Golfbaner (FNG) er den norske delen av organisasjonen, med drøyt 30 golfanlegg og -baner landet rundt på medlemslisten.

Havrevold skal fortsatt  lede FNG i tillegg til å også inneha vervet som president for den europeiske moderorganisasjonen.

Valget skjedde på årsmøtet, som ble holdt i forkant av golfbransjens årlige internasjonale Business Conference i Berlin. Havrevold etterfølger Alexander Baron von Spoercken, som også er leder for den tyske delen av det europeiske nettverket.

I sin tale til medlemmene etter valget presiserte Lars havrevold at «golfen, sporten vi alle elsker», bare kan overleve hvis anleggene drives etter sunne forretningsmessige vilkår:

— I en verden med store og hurtige forandringer må golfbransjen kontinuerlig tilpasse seg nye rammebetingelser. Det for å tiltrekke seg nye, og beholde eksisterende, utøvere. Samarbeid mellom anlegg, forbund og organisasjoner er derfor viktig for å sikre sportens fremtidige utvikling, understreket Havrevold videre.

Noe den nye presidenten overfor Golferen utdyper på telefon fra Berlin:

— Det viktigste for meg framover blir å fortsette å forsøke å få golfforbund til å forstå at golf ikke bare handler om klubb og spiller. Det er for liten forståelse hos golfforbundet at å drive en golfklubb og golfbane er å drive en bedrift. En bedrift som er helt avhengig av å generere store nok inntekter til å klare å dekke utgiftene. 

I tillegg til det europeiske samarbeidet finnes det et nyetablert skandinavisk samarbeid med, fokus på å arbeide på tvers av landegrensene. Neste møte for det skandinaviske samarbeidet blir på Oustøen i forbindelse med med FNG sitt nettverksmøte for medlemmene. Der skal også FNG-mesterskapet i golf skal avgjøres.

Les mer: Foreningen for Norske Golfbaner