Foto: Solastranden GK

Solastranden Golfklubb avviklet årsmøte 23. februar 2017 på Sola Strand Hotell, med 40 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Klubben har hatt et tøft år økonomisk, og til tross for at resultatregnskapet viste et overskudd på kr 89.260, nesten 40.000 kroner over budsjett, ble likviditeten forverret med vel 100.000 kroner.

Det er særlig på medlemskontingenter og sponsorinntekter som kom inn med betydelige underskudd i forhold til budsjett.

Så vel årsberetning som regnskap ble enstemmig godkjent.

Klubben hadde i 2016 bare 2,6 årsverk fast ansatte, 1 i administrasjon og 1,6 på banen.

Med en bane som i praksis er helårsåpen, yter de få ansatte en imponerende innsats og holder meget god standard på greenene, enda de holdes åpne gjennom hele vinteren så sant de er gjennomtinte.

Budsjettet for 2017 er basert på at kontingentene i gjennomsnitt økes med 3 prosent til kr. 6950 for enkeltmedlem, 5000 for ektefelle/samboer, 3500 for student/vernepliktig og kr. 600,  100 og 2000 for juniorer henholdsvis under 12, 12-17 og 17-21 år, alle med full spillerett.

Klubben har ingen innmeldingsavgift, andel eller medlemslån.

Med klubbens dårlige likviditet varslet styret allerede nå ekstraordinært årsmøte i september/oktober for avklaring av hvilken økonomisk plattform klubben har for videre drift i 2018.

Valgene i Solastranden GK

Styreleder Egil Reimers ble gjenvalgt uten motkandidat.
Med seg i styret får han:

Torgeir Olsen, nestleder (gjenvalg)

Ragnhild Wathne, økonomiansvarlig (ny)

Inger Helen Berge (gjenvalg)

Gisle Steffensen (ny)

Arvid Lindland (ny)

Som varamedlemmer ble valgt Erik Holt og Bjørn Landsvik

Alle valg var enstemmige og uten motkandidater.

Styreleder Egil Reimers takket for fornyet tillit, Bjørn Enoksen for effektiv og smidig møteledelse og overrakte blomster til avtroppende tillitsvalgte.

Les mer: Komplette årsmøtepapirer