Etter 16 år i Tyrifjord Golfklubb har Derek «Mr. Happy Golfing» Crawford valgt å si opp stillingen sin som daglig leder. -Jeg har fått en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Crawford som får sin siste dag i klubben 30. juni i år.

En æra er med dette over for Tyrifjord Golfklubb på Storøya, når Derek Crawford nå skal starte som daglig leder på en annen golføy: Oustøen Country Club i Bærum: 

— Etter nøye vurdering, forsto jeg at denne muligheten var for spennende til å avslå, sier Crawford, som er glad for at han kan overlate en klubb med god økonomi og en lysende fremtid med nytt innendørssenter og storstilte planer for renovering av banen.

— Det er med tungt hjerte vi må se Mr Happy Golfing, Derek, forlate klubben vår. Vi har gjort alt vi kan for å få han til å endre mening. Etter at det største sjokket la seg er jeg er stolt og glad på Dereks vegne, sier styreleder John-Magne Pedersen i Tyrifjord Golfklubb

Og Mr. Happy Golfing kan se tilbake på en lang rekke milepæler i tjeneste for klubben og øya han er så glad i. 

Blant høydepunktene hans i Tyrifjord Golfklubb, og som han vil ta med i den store minneboken, er hvordan klubben har satt medlemmene først med blant annet PLUSS-medlemskap, Happy Golfing program og sportslige turneringer som Medals. 

Selv om Derek slutter skal familien som før bo hjemme i Hole, noen steinkast unna Storøya. Og Dereks kone, Anna Crawford, styrer fortsatt Tyrifjord Golfshop og klubbens medlemsservice og administrasjon med stø hånd.

Unikt engasjement

Derek Crawford er banebrytende i det norske golfmarkedet og har en stemme det lyttes til. I koronatiden har han blant annet introdusert forhåndsbetaling av greenfee.

Styrelederen forteller at da Derek startet som leder for klubben sto utfordringene i kø: 

Vi hadde stor gjeld, mistet medlemmer og sponsorer. Klubben hadde ingen klar strategi og vi viste ikke hvilken retning vi ville gå. Når nå Derek forlater klubben er vi gjeldfri, vi har penger i banken og nye medlemmer strømmer til. En klar og tydelig strategi om veien videre er også forankret i styret og klubben, sier Pedersen.

Ny fremtid med ny bane

På klubbens årsmøte i februar godkjente medlemmene styrets planer for ombygging av banens hull 1 til 9 til en stipulert kostnad på 8 millioner kroner. Finansiert gjennom 1,6 millioner kroner i tippemidler, egenkapital på 4,4 millioner kroner og et lån på 2 milloner kroner skal arbeidet starte opp høsten 2021. 

Les Mer

Tyrifjord Golfklubb

Oustøen Country Club