Foto: Voss GK

Voss Golfklubb skal legge ned 875 meter med dreneringsrør, og bruke 170 maskintimer, på å drenere. To hull tas i høst, til våren fortsetter arbeidet på flere av banens ni hull.

—  Etter et par våte sesonger så har vi prioritert å bruke ganske mye penger på et omfattende dreneringsarbeid av banen, skriver daglig leder i Voss Golfbaner, Helge Vatne, i en e-post til redaksjonen.

— I  høst har vi besluttet å sette i gang arbeid på de to hullene som har størst behov for utbedring, og de to står for cirka halve kostnaden, fortsetter han.

Vatne forteller at arbeidet med drenering på resten av banen er planlagt satt i gang til våren. Forutsatt at årsresultatet for 2017 blir blir slik de håper.

Voss-klubb med gode rabatter

Tidligere har Voss Golfbaner for det meste drevet småjobbing med dreneringen på
dugnadsbasis og av greenkeeperene, forteller Vatne.

— Men for å være effektive har vi nå leid inn maskiner og folk, med god støtte av lokale sponsorer, og kombinerer det med dugnadsinnsats til å bistå.

Voss
NESTEN EN KILOMETER RØR: Voss GK skal legge ned 875 meter med dreneringsrør. Arbeidet er godt i gang på to av hullene. Foto: Voss Golf

Anlegget har sagt ja til et kostnadsoverslag på 125.000 kroner, pluss moms, for arbeid som klubben leier inn. Det inkluderer maskiner og materiell som må til for å legge nesten en kilometer med dreneringsrør.

Det er anslått at det vil gå med 170 maskintimer. Totalbudsjettet inkluderer en god rabatt på maskinarbeidet fra entreprenøren, som er medlem i klubben.

— Vi har en pensjonert ingeniør fra NCC som medlem, som har besiktiget og
spesifisert hele arbeidet. I tillegg til de to som er leid inn til å utføre arbeidet, så er vår greenkeeper og to-tre medlemmer på dugnad med til enhver tid.

Vatne regner derfor med at uten dugnadsinnsatsen og rabattene klubben har fått, så ville kostnadene være minst det doble av det de nå betaler for en svært påkrevd utbedring.

Anlegget hadde allerede før det pågående dreneringsprosjektetet et omfattende nett av dreneringsrør over hele banen. Det har gjort at Voss-banen har greid seg veldig bra i forhold til de fleste andre baner, som har vært gjennom en svært våt Vestlands-sommer.

— Men hvis vi skal utmerke oss som en veldig god bane, som folk har lyst til
å reise fra Bergen og andre befolkningstette områder for å besøke, så har vi bestemt oss for å prioritere å bruke det vi har av midler på å gjøre banen enda bedre, avslutter daglig leder Helge Vatne.

Se også: Klubbens hjemmeside

Voss
VAKKER NIHULLSBANE: Voss-banen ligger vakkert til ved Lønavatnet nord for Voss sentrum. Foto: Voss Golf