Foto: Tileist

I månedsskiftet september-oktober kommer Titleist med to nye drivere. Produsenten lover at TS2 og TS3 skal gi deg høyere ballhastighet takket være en helt nye utforming av køllehodet.

Titleists nye TS-drivere heter henholdsvis TS2 og TS3. Navnene er en forkortelse av Titleist Speed Project. Som er et prosjekt det har tatt selskapet to år å gjennomføre for å kunne utvikle en design som gir  ballen den høyeste utgangshastigheten noen gang i selskapets historie.

I følge Titleist har resultatet resultatet blitt to forskjellige køllehoder med en ny design, som gir høyere ballhastighet, høyere utgangsvinkel, mindre spinn og mer stabilitet. I sum lover Titleist to drivere som gir lengre slag og mer tilgivende egenskaper.

Dette fremhever Titleist hos sine to TS-drivere

Tynn titan-krone: Titleists TS-drivere har en krone som er 20 prosent tynnere enn vi kjenner fra 917-modellen. Det har de fått til ved å flytte vekt til mer ideell plassering i skroget.

Tynnere slagflate : Titleist hevder at slagflaten er den mest eksplosive noen gang. Dette har de fått til ved at slagflaten har ulik tykkelse spredd utover flaten. I tillegg til å være ekploisv, gjør dette også slagflaten mer tilgivelig ved treff utenfor sweet-spot.

Strømlinjeformet: Luftmotstanden er redusert med opp til 20 prosent ved forbedring av de aerodynamiske egenskapene. Det gir mer fart i køllehodet, og dermed større lengde.

Bedre vektfordeling: Den nye kronen og den nye slagflaten har firgjort vekt, som er blitt plassert lavere i køllehodet. Dette resulterer i høyere ballbane og lavere spinn, som begge er faktorer som påvirker lengden poisitivt.

Modellene har flere likhetspunkter enn forskjeller. Blant annet har de fått samme anbefalte pris på 4999 kroner. Sagt på en enkel måte er TS2 folkemodellen med egenskaper som tilgir mer av den ustabiliteten en hobbyspiller har i slagene sine mens TS3 er for bedre spillere som vil, og som kan, forme slagene sine.

Les mer: www.titleist.com

TS-drivere