De to norske golfklubbene har innledet samarbeid med klubber fra Danmark, Sverige og Estland om å promotere merkevaren Top Nordic Golf.

Stavanger og Miklagard og åtte andre ledende, nordiske golfklubber inngår i samrbeidet Top Nordic Golf. Ni av klubbene er skandinaviske, én er fra Estland.

Hensikten er å skape en felles allianse der medlemmer i de ti klubbene skal kunne spille gratis hos hverandre, fortelles det i en pressemelding fra Top Nordic Golf.

Fire danske, tre svenske klubber

Silkeborg Ry Golfklub, Esbjerg Golfklub, Odense Eventyr Golf og Kokkedal Golfklub utgjør det danske innslaget. Fra Sverige deltar Bokskogens Golfklubb, Kalmar Golfklubb og Vasatorps Golfklubb, mens Estonian Golf & Country Club er Estlands bidrag.

Det er planen at samarbeidet i Top Nordic Golf med tiden utvides til 20 klubber. Men alle klubber har vetorett ved opptakelse av nye klubber, opplyses det i pressemeldingen.

Det er også tenkt å danne en innkjøpsgruppe, som skal gi medlemmer av Top Nordic Golf gunstige betingelser på hoteller og golfresorts, spesielt i Sør-Europa. Et samarbeide er allerede etablert med Royal Mougin nær Cannes, og flere skal være på vei.

Se også:

Stavanger GK hjemmeside

Miklagard Golf hjemmeside