Foto: Tristan Jones

R&A og USGA har utviklet et nytt system for hvordan verdens golfere skal beregne sine handicap. Golfens offisielle regelorgan lover at nye funksjoner skal gi et riktigere mål på golfferdighetene.

Det nye World Handicap System, som skal gjennomføres i 2020, har blitt revidert i  samarbeid mellom seks av verdens ledende golforganisasjoner, forteller R&A i en pressemelding

Nemlig Golf Australia, Council of National Golf Unions (CONGU) i Storbritannia og Irland, European Golf Association (EGA), South African Golf Association (SAGA), Argentine Golf Association (AAG) og USGA.

Det blir blant annet slått fast at både turnerings- og selskapsrunder skal  være handicaptellende. Noe som har vært europeisk standard i en årrekke.

Det blir også lagt til en anbefaling om at det skal spilles 54 hull før handicap etableres, i en hvilken som helst kombinasjon av nihulls- og 18-hullsrunder. Her vil det imidlertid gis adgang til lokale tilpasninger i de forskjellige regionene.

Slope (USGA Course and Slope Rating System),er allerede i bruk i mer enn 80 land. Nå blir slope verdensomspennende, slik at spillehandicap og mottatte slag kan brukes uansett hvilken bane og i hvilket land du spiller.

Beregningen av din handicap endres til et gjennomsnitt av de åtte beste blant dine siste 20 runder.

Det innføres også en beregningsmetode som skal ta hensyn til innvirkning fra unormale bane- og værforhold har på spillernes prestasjoner. Disse justeringene skal kunne gjøres daglig, for eksempel i turneringer under unormale bane- og værforhold

Maksimum netto dobbeltbogey og handicap 54

Ved handicapjustering skal netto dobbeltbogey være høyeste tellende score på et hull . Slik det i prinsippet fungerer i dag når vi spiller stableford.

Høyeste offisielle handicap øker fra 36,0 til 54,0. Håpet er at et skal oppmuntre flere golfere til å registrere scoren sin, og inspirere til bedre prestasjon og økt golfglede.

76 prosent av besvarelsene fra 52.000 golfere i 15 land støtter at World Handicap System opprettes, forteller R&A videre i pressemeldingen. 22 prosent sa de var villige til å vurdere fordelene, mens kun 2 prosent var imot det nye systemet.

Undersøkelsen ble fulgt opp av en rekke fokusgrupper, hvor mer enn 300 golfadministratorer og golfere fra verdens golfregioner ga omfattende tilbakemelding om funksjonene til det foreslåtte nye systemet.

Også Japan Golf Association og Golf Canada har vedtatt å innføre World Handicap System.

— Vi samarbeider med våre partnere og nasjonale foreninger for å gjøre golf mer moderne, mer tilgjengelig og morsommere som sport. Det nye World Handicap System representerer en stor mulighet i denne forbindelse, sier R&A-sjef Martin Slumbers i pressemeldingen.

Fortsatt styres av R&A og USGA

Det nye verdensomspennende handicapsystemet skal styres av R&A og USGA, og administreres av de nasjonale og regionale forbundene verden rundt. De eksisterende seks handicap-myndighetene representerer rundt 15 millioner golfere i 80 land.

Mer informasjon, og mulighet for kommentarer og tilbakemeldinger på det nye World Handicap System, finnes på R&As hjemmeside. Du kan også følge og delta i debatten i sosiale medier ved å bruke emneknaggen #golfwhs2020.