Atle Øi (55) har tisligere jobbet som markedssjef i NGF. Foto: Privat

Om Tutta endret mening fordi hun fikk tenkt seg om, eller fordi hun fikk entydige råd fra sine rådgivere, vites ikke. Men kommersielt var det nok smart å legge seg flat, mener Atle Øi.

Atle Øi (51) er tidligere markedssjef i NGF, har utgitt diktsamlingen «Fredager på Face» og skriver kommentarer på Golferen.no.

Det har stormet rundt Suzann Pettersen de siste dagene, med sterke meninger på sosiale medier og i pressen. Inntil det roet seg litt da Tutta selv gikk ut og tok selvkritikk.

Kommersielt var det nok smart å legge seg flat, og noe som gjør saken mer interessant. Om en tar på seg de strenge brillene er det lett å argumentere for at regler er til for å følges, og at de er like for alle. Om alle følger reglene slipper man skjønnsmessige vurderinger som kan slå ulikt ut, avhengig av hvem som utviser skjønnet.

På den andre siden er det også lett å være enig i at regler ikke er til for reglenes skyld, men ble skapt for å sikre konkurrenter like konkurransemessige vilkår.

Det var USA som gjorde en tabbe

La oss ta tak i det siste. Det er liten tvil om at USA spilte best på det 17. hullet i foruballmatchen mellom Tutta og Charley Hull mot Alison Lee og Brittany Lincicome søndag morgen. Men USA dummet seg ut på regelsiden. De burde forsikret seg om at de fulgte regelboken, men gjorde en tabbe.

Om en går tilbake til hensikten med regler, som er like konkurransemessige vilkår, er det likevel liten tvil om at straffen var for streng i forhold til forseelsen. Idrett dreier seg om å finne ut hvem som er best i idrett, ikke mest regelkyndig.

Tutta valgte i kampens hete å se bort fra hensikten med regelen da hun tviholdt på sin rett. Hun innså i ettertid at dette var en feil beslutning, og forteller med sin turnaround at hun for ettertiden vil se mer på hensikten med en golfregel enn på regelens ordlyd.

For Tutta personlig var det nok heldig at USA vant Solheim Cup. Hennes feilvurdering får ingen varige konsekvenser i historiebøkene, og omverdenens vilje til å «tilgi» folk som sier unnskyld er som regel stor.

For tiden utdanner jeg meg til golfdommer. Interessant da det er lett å se hvor mange dilemmaer som kan dukke opp. Personlig tror jeg golfen er moden for en kraftig forenkling av regelverket, men jeg har ikke tenkt å bruke mye av min tid på å kjempe denne kampen. Den veien er lang og tung …