Foto: LET

Golfreglene gir klare retningslinjer for hvordan du skal gå fram dersom du er uenig med en medkonkurrent om regelforståelsen.

Det blir ofte diskusjon om hva som er riktig framgangsmåte i situasjoner som oppstår under spill på banen. Og det er viktig å vite at det er forskjell på hvordan uenighet skal løses i matchspill og i slagspill

Matchspill; Regel 2-5

Når du spiller match kan du be at en dommer eller komiteen løser problemet ved at du gjør et krav. Fremgangsmåten beskrives inngående i Regel 2-5.

Bare vær klar over at du ikke kan kreve at spillet stoppes og en dommer eller et komitémedlem tilkalles. Hvis en dommer ikke kan tilkalles ganske umiddelbart, må matchen fortsettes, og avgjørelsen tas senere.

For at kravet skal være gyldig må du i tide fortelle motspiller (i) at du gjør et krav og ber om en avgjørelse samt (ii) legge til grunn fakta for kravet.

Hva som regnes som i tide er også klart definert. I hovedtrekk er det før noen av spillerne i konkurransen slår ut på neste hull, før de forlater greenen dersom det skjer på siste hull eller før resultatet av matchen er offentliggjort dersom «grunnlaget for kravet er oppdaget etter at alle spillerne i konkurransen har forlatt puttinggreenen på det siste hullet».

Med ordet konkurransen menes den aktuelle matchen, enten den spilles som single, foursome eller fourball.

I slagspill kan flere regler spille inn

Dersom det før et slag skal slås er uenighet eller tvil om fremgangsmåte i slagspill,  gir Regel 3-3 svar om fremgangsmåte. Den sier i korte trekk at du kan fortelle din medkonkurrent at du vil avslutte hullet med to baller. Scoren føres for begge, og så rapporteres fakta til komiteen når runden er ferdig.

Det kan for eksempel være et spørsmål om du har krav på fri dropp fra et ødelagt område, men som ikke er markert som Grunn under reparasjon. Eller hva som er nærmeste punkt for fritak, siden mange har problemer med å definere dette ordentlig.

Da spiller du den ene ballen slik du mener, og den andre slik medkonkurrenten mener, og fører scoren for begge. Det er viktig å vite at dersom scoren for begge ballene blir lik,  så må du likevel rapportere hendelsen til komiteen.

Gjelder diskusjonen et mulig regelbrudd eller hva som er riktig score for et hull, bør komiteen kontaktes før scorekortet signeres, Regel 6-6b. For eksempel kan din medkonkurrent mene at du har spilt fra feil sted eller har ført feil score på et hull.

Det er uhyre viktig at du ber komiteen ta en avgjørelse før du signerer siden det ikke er lov å endre et scorekort som er signert.

Har du kontroll på reglene?  Golfreglene 2016