Royal and Ancients kunnskap om golfreglene er nok bedre enn deres evner til å lage eksamen, konstaterer Nils Jørgensen.

Nils Jørgensen (75) er en av Norges mest meriterte golfdommere. Han er ansvarlig redaktør av Golfregler.no, og har utført dommeroppgaver både fra amatørturneringer og på de internasjonale tourene.

Som tidligere elitedommer bare måtte jeg jo ta den regeltesten til R&A, som Golferen.no skrev om onsdag 10. mars.

Les også: Bli regelekspert — med Tutta som lærer

Men jeg er veldig skuffet over opplegget. Spørsmålene er helt greie, og opplegget er i utgangspunktet veldig fint. Men det siste leddet, eksamen, har de ikke arbeidet nok med på det tekniske planet.

Under eksamen fikk jeg et spørsmål om rødt vannhinder. Spørsmålet var enkelt nok. Etter et par spørsmål til fikk jeg det samme spørsmålet igjen, så det ut til, så jeg gikk litt bakover i spørsmålsrekken.

Da var plutselig spørsmålene jeg så helt annerledes enn de jeg hadde besvart. Altså; spørsmål 6 var et helt annet, spørsmål 7 var annerledes, og så videre.

Vel, vel. Jeg gikk videre. og skåret 100 prosent frem til eksamen.

Etter å ha besvart 34 spørsmål, inkludert underspørsmål i eksamen (egentlig veldig fint opplegg), fikk jeg anledning til å gjennomgå svarene mine. Da stusset jeg igjen, for det var da vitterlig noen spørsmål jeg ikke hadde fått, og dermed ikke besvart. Dumt nok klikket jeg på ett av dem.

Dermed ble jeg nødt til å besvare alle spørsmålene fra nummer 8 og opp igjen.

Noen få av spørsmålene var merket som besvart, men de fleste måtte jeg besvare om igjen. Jeg fikk 100 prosent score til slutt, men brukte dermed mye lengre tid enn de beste. Og jeg mistenker at det er noe feil også med tellingen av riktige svar.

Jeg sendt derfor en epost til R&A med denne teksten:

Dear Sirs,
I have just finished your new rules test and exam, and to be a little blunt: Your rules knowledge is much better than your abilities to make good rules exam!

At one point i wanted to go back to check a question, and suddenly I had to answer some quite different questions.

After having finished all 34 questions I had a look at the review and saw one question I did not remember, so I clicked on it. That was a completely new question for me.

And then I had to answer all the questions once more! I ended up with 100 percen,t but at a much longer time than I really had used, and I am very much in doubt about your registration. My opinion is that you have published this test much too early.

You should have been as thorough with this exam as you are with rules revisions.
In short: Quite disappointed.

Best regards,
Nils Jorgensen

Når og hvis jeg hører fra dem, lover jeg å holde Golferen.no sine lesere orientert.