En kontroll NGF har gjennomført viser at golfklubbene i Norge har jukset med innberetning av tallene som danner grunnlaget for avgiftene til forbundet. Men NGF velger å la klubbene slippe unna.
norske-golfklubber-jukser-over-en-lav-sko

GIKK I FORSKJELLIG RETNING: En undesøkelse fra NGF viser at norske golfklubber og NGF gikk i forskjellig retning da klubbene underraporterte antallet medlemmer det skal betales mediavgift for. NGFs lovutvalg konkluderer med at ingen klubb har vært feilfri når de har oppgitt grunnlaget for medieavgiften. (Illustrasjonsfoto)

Inntektene som skal drive golfen i Norge kommer for en stor del fra norske golfklubber, som har betalt en avgift basert på antall medlemmer og antall familieabonnementer på medlemsbladet Norsk Golf.

Klubbene rapporterer jevnlig tallene til NGF, som så fakturerer klubbene på bakgrunn av de oppgitte tallene.

Det har i mange år vært spekulert i om ikke en del klubber systematisk har underrapportert når det gjelder medieavgiften, og dermed har spart betydelige beløp.

Sist høsten gjennomførte derfor NGF en kontroll av klubbenes rapportering på medieavgift.

I kontrollen kom det fram at det har v&aeøig;rt til dels betydelige underrapportering fra klubbene om hvor mange husstander som skal motta Norsk Golf.

Oversendt lovutvalget

Undersøkelsen viste at så godt som alle klubber har underrapportert, og at det for en del klubber er snakk om store prosentvise avvik mellom det som oppgis og hvor mange husstander det faktisk skal betales medieavgift for.

En rekke problemstillinger rundt det som ble avdekket gjorde at styret i NGF følte det nødvendig å rådføre seg med NGFs lovutvalg.

Blant annet uttaler NGF at en anmeldelse av nesten alle golfklubber vil medføre en betydelig arbeidsbelastning for både klubber og forbund, og dessuten gå utover fellesskapsfølelsen i Golf-Norge.

Ingen klubber feilefri

NGFs lovutvalg, ved advokatene Arne Steen Arnesen og Truls B. Graff, konkluderer med at feilrapporteringen av grunnlaget for klubbenes betaling av medieavgift har vært meget omfattende.

— Ingen klubb har oppgitt feilfritt grunnlag. Alle feil gjelder at det har vært rapportert for få medlemmer under medieavgiften, skriver lovutvalget i sin rapport.

Lovutvalget påviser også at det for de aller fleste klubbene dreier seg om ikke uvesentlige.

Samtidig påpeker lovutvalget at det bør kunne påvises skjellig grunn til mistanke om at det er begått straffbare handlinger.

— Mistanken må omfatte så vel de objektive handlinger som at subjektiv skyld er utvist av noen som har handlet for klubben. Om det er mulig å frembringe slikt grunnlag for mistanke må vurderes, skriver lovutvalget videre.

I tillegg påpeker de at kostnadene ved videre saksgang og anmeldelse vil bli meget store, og at det er liten grunn til å regne med at omkostningen lar seg forsvare i forhold til hva Golfforbundet kan oppnå.

Lovutvalget anbefaler derfor ikke NGFs styre å forfølge saken videre, og påpeker at underrapportering ikke vil bli noe problem framover siden golftinget i 2013 vedtok å slå sammen NGF-kontingenten og medieavgiften til én avgift.

Last ned pdf-er:
Golfforbundets melding til klubbene
Lovutvalgets uttalelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.