I et VG-intervju sier kulturministeren at Norge må prioritere store idretter. Det må Golf-Norge dra nytte av! mener Åge Wedøe

Åge Wedøe (68) er leder i Mørk Golfklubb, og sitter som varamedlem i Østfold Idrettskrets. Han er en respektert skribent og bidragsyter i debatten om idrettens plass i samfunnet.

I et intervju med kulturminister Linda Hofstad Helleland i VG finner vi klare bevis for viktigheten av det arbeidet som Finn H. Andreaaen stod for vedrørende ressursbruken i norsk toppidrett.

Dette lover godt! Og gir håp om at resten av Golf-Norge våkner og deltar aktivt i det idrettspolitiske presset for likestilling mellom idretter i Norge.

Både likebehandling av idretter i forhold hvem som skal få støtte til sin toppidrettssatsing, og likebehandling av idrettsanlegg i forhold til hvem som skal motta driftsstøtte, er to av de mest sentrale sakene som NGF bør fokusere på de nærmeste årene.

Avstand mellom liv og lære

Det sier NGF også at de vil gjøre Men programmet for det regionale lederforum 12. og 13. februar viser at fokuset er annerledes. De tre temaene som står på dagsorden kan vi trygt kalle gjengangere. Viktige for all del, men det er ikke de som vil løfte oss ut av dødvannet og drive oss fremover.

Offentlig driftsstøtte til golfanlegg ville løst de fleste problemene vi strir med i klubbene. Vi kunne redusert den økonomiske terskelen for nybegynnere, studenter, folk i etablererfasen og for mosjonister. Og vi ville hatt råd og anledning til å satse på idrettsdelen av golfen. Gi skikkelige bidrag til junior abeidet og bygget en sterk idrettskultur.

Vi kunne etter hvert gitt regionen vi tilhører mange flere talenter, og NGFs  landslag kunne fått enda flere å velge blant. Med likebehandling fra Olympiatoppen i ryggen kunne de fortsette foredlingen av disse talentene, til vi en dag fortjener medienes lys på vår idrett.

Idrettsdelen av NGF har nå fått en flott struktur og er klar for at klubbene tilfører dem godt utøvermateriale!

Fyller dagene med grinebiting

I stedet fyller vi dagene våre med grinebiting overfor de såkalte postboksklubbene, mangel på kvinner i golfen og det totale fravær av medieinteresse for den idretten vi driver med.

Virkeligheten tvinger oss til å holde et krampaktig fokus på den del av medlemsmassen som betaler mest, og dermed et automatisk mindre fokus på de som betaler minst: Juniorene.

For de fleste klubber er de en ren utgiftspost. Selv om det er tungt å innrømme det. Kan det være den mystiske årsaken til at vi har så få aktive juniorer i Norge?

Det arbeidet som Finn H. har frontet de siste årene er av grunnleggende betydning for vår suksess i fremtiden. NGF har en stor jobb å gjøre sentralt, men det er også avgjørende at klubbene tar sin del av jobben lokalt overfor lokale og regionale myndigheter.

NGF har for lengst laget svært gode verktøy klubbene kan ta i bruk i dette arbeidet. Det er ingen unnskyldning for ikke å sette i gang. Nå!