Nyvalgt golfpresident Marit Wiig er krystallklar på at golfklubbenes økonomi er det aller viktigste, og blir en hovedoppgave for golfstyret fremover.

— Jeg vil prioritere klubbene og klubbenes økonomi, sa nyvalgt golfpresident Marit Wiig fra talerstolen på Gardermoens Quality-hotell søndag ettermiddag.

66-åringen har nettopp avsluttet jobben som ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, og gleder seg til å ta fatt på president-oppgaven sammen med sitt nye styre.

— Jeg vil også jobbe for å få flere kvinner inn i golf, sier Hauger-medlemmet, som selv er norgesmester. Riktignok ikke i golf, men i håndball for den nå nedlagte osloklubben Vestar.

— Dessuten er jeg opptatt av etikk i idretten. Det gjelder på alle plan, sier hun.

Vil lytte til klubbenes forventning

Den nye golfpresidenten har sittet mange år som styremedlem i Norges Idrettsforbund, og vet hvor viktig det er å lytte til hva organisasjonsleddet ønsker.

— Jeg vil lytte til hvilke forventninger dere har til til NGF, sa Wiig til de rundt 70 golfklubbene i tingsalen, og avsluttet med en takk til alle som har bidratt i tingdagene på Gardermoen.

Tidenes yngste styre

Selv om sjefen sjøl trekker snittet noe opp med sine 66 år, leder hun tidenes yngste styre med en snittalder på 47 år.

Hun er imidlertid selv historisk som Norges første kvinnelige golfpresident. Og har i  Vegard Aune den første visepresidenten yngre enn 30 år.

Og sist, men ikke minst, er golfstyret 2015-2017 også historisk som golfstyret med den laveste gjennomsnittshandicapen noen gang: 10,6 (presidenten selv har 16,6).

Artikkelen fortsetter under bildet

GOLFSTYRET 2015: Fra venstre Jens Kristian Hansen (Salten GK), Tore Nyrén (Stavanger GK), Anne Elisabeth Næstvold (Bærum GK), Marit Wiig (Hauger GK), Einar I Lohne (Grini GK), Edith Kalve (Fana GK), Vegard Aune (Trondheim GK) og Kari Mette Toverud (Ballerud GK).
GOLFSTYRET 2015: Fra venstre Jens Kristian Hansen (Salten GK), Tore Nyrén (Stavanger GK), Anne Elisabeth Næstvold (Bærum GK), Marit Wiig (Hauger GK), Einar I Lohne (Grini GK), Edith Kalve (Fana GK), Vegard Aune (Trondheim GK) og Kari Mette Toverud (Kragerø GK).

Det nye styret

President

Ny Marit Wiig Hauger GK

Visepresident

Gjenvalg (ny pos) Vegard Aune Trondheim GK

Styremedlemmer

Gjenvalg Einar I. Lohne, Grini GK

Gjenvalg Edith Kalve, Fana GK

Gjenvalg Tore Nyrén, Stavanger GK

Gjenvalg (ny pos) Anne Elisabeth Næstvold, Bærum GK

Varamedlemmer

Ny Kari Mette Toverud, Kragerø GK

Ny Jens Kristian Hansen, Salten GK

Ting på skinner

Golftinget 2015 ble et ting på skinner, der de fleste sakene ble vedtatt med ørsmå endringer. Kun én sak fikk ikke flertall; Sandnes Golfklubbs forslag om at VTG-avgiften på 200 kroner skal fjernes fra 2016.

Og så ble én sak trukket før avstemning: Forslaget fra Mørk, Drøbak og Moss og Rygge golfklubber om at det skal utarbeides ny instruks for valgkomiteens arbeid.

— Vi trodde det fantes en instruks for valgkomiteen, og som vi mente burde endres. Det gjorde det ikke, og da ser vi ingen grunn til at det bør utarbeides en, forklarte Mørk-leder Åge Wedøe fra talerstolen som begrunnelse for at forslaget ble trukket.

Artikkelen forsetter under seksjonen med fire bilder

«SÅ DA TREKKER VI BARE SAKEN» Åge Wedøe om forslaget fra Mørk. Drøbak og Moss og Rygge om ny instruks for valgkomiteen. I og med at det ikke finnes noen instruks, så ikke forslagsstillerne behovet for at det skulle utarbeides noen heller.
«SÅ DA TREKKER VI BARE SAKEN» Åge Wedøe om forslaget fra Mørk. Drøbak og Moss og Rygge om ny instruks for valgkomiteen. I og med at det ikke finnes noen instruks, så ikke forslagsstillerne behovet for at det skulle utarbeides noen heller.
«OG DET STEMMES!» Selv om det ikke ble noen kampvoteringer, var det flere saker tingdelegatene ville stemme over.
«OG DET STEMMES!» Selv om det ikke ble noen kampvoteringer, var det flere saker tingdelegatene ville stemme over.
TAKK FOR INNSATSEN: Avtroppende president Finn H. Andreassen (t.v.) ble takket av for fire presidentår av påtroppende visepesident Vegard Aune.
TAKK FOR INNSATSEN: Avtroppende president Finn H. Andreassen (t.v.) ble takket av for fire presidentår av påtroppende visepesident Vegard Aune.
DE SOM GIKK UT: Fra venstre Finn H. Andreassen (4 år i styret), Venke Pedersen (6 år) og Dag Kirchhoff (10 år).
DE SOM GIKK UT: Fra venstre Finn H. Andreassen (4 år i styret), Venke Pedersen (6 år) og Dag Kirchhoff (10 år).

 

Temadagen: Brukbar temperatur

For en gangs skyld ble det temperatur i salen på et Golfting igjen når forslagene til endring i NGFs lov og de innkomne forslag fra klubbene ble diskutert tingets temadag lørdag.

Selve Golftinget, der saker skal vedtas eller forkastes, skjer først søndag. Mens temadagen lørdag er stedet der forslag kan luftes, drøftes og diskuteres, og eventuelt nedfelles, før tingforhandlingene.

Det ble brukbar temperatur i salen da sakene om adgang til spill, greenfeeoverenskomst og VTG-avgift ble diskutert (se oppsummering av de enkelte forslagene nederst).

Følelsesladet åpning

Avtroppende golfpresident Finn H. Andreassen holdt den tradisjonelle Golfrikets tilstand-talen som innledning til temadagen.

Det var en følelsesladet president som innledet med å poengtere at det var et paradoks å skulle diskutere Golf-Norges fremtid med blodbadet i Paris som et dystert bakteppe.

Presidenten snakket om medlemsutvikling, sportslig satsing og det mislykkede Solheim Cup-prosjektet.

Samt tok vare på anledningen til å male videre i sitt korstog mot Olympiatoppen og deres overdrevne iver etter å prioritere småidretter, der Norge hevder seg, på bekostning av de store idrettene.

En 4.04 minutter redigert versjon av Andreassens halvtime lange tale kan ses i videoen under.

Saken fortsetter under videoen.

 

Ønsker endringer

Willy G. Flaten, Sandes Golfklubb
Willy G. Flaten, Sandes Golfklubb

Golftinget 2015 virker som et ting som er mer endringsivrig enn mange tidligere Golfting har vært.

Willy G. Flaten gikk gjennom bakgrunnen for Sandnes Golfklubbs forslag om at VTG-avgiften på 200 kroner fjernes ved at det trykte materiellet gjøres digital og at sentrale markedskampanjer omgjøres til lokale aktiviteter.

Mørk Golfklubbs Åge Wedøe argumenterte for å gjøre om på greenfeeoverenskomsten, og presenterte også forslaget om det utarbeides instruks for valgkomiteens arbeid.

Åge Wedøe, Mørk GK
Åge Wedøe, Mørk GK

Så gjenstår det å se om tingdelegatene velger å gå inn for de forskjellige forslagene søndag formiddag.

 

 

 

 


Før tinget: To viktige saker golftinget kommer til å si ja til

Golftinget 2015 kommer til å vedta at banene selv skal kunne bestemme om du må være medlem av en golfklubb for å få spille. Det kommer også til å gjøres et vedtak som slår bein under postkasseklubbene.

Golftinget på Gardermoen kommer til å ta stilling til to saker, som begge har betydning for oss som er menige golfere ute i golfklubbene.

Ny § 26 skal regulere adgang til spill

Holtsmark GK utfordret på vårparten det etablerte ved å tilby golfspill på 18-hullsbanen uten medlemskap, noe som vakte oppsikt i Golf-Norge.

Vi golfspillere har alltid lært at det er et ufravikelig krav om medlemskap i en golfklubb for å få spille på en norsk golfbane. Det slo Holtsmark bein under: De fristet tidligere golfere tilbake til sporten ved å tilby dem å spille på klubbens hovedbane.

NGFs styre uttalte den gang at de «så med interesse på Holtsmark sitt tiltak for å få tidligere spillere tilbake til golfen». Etter så å ha gjennomført en evaluering, og lyttet til protester fra en del golfklubber, har forbundet nå landet på et forslag om et nytt førsteledd i paragraf 26 i NGFs lov.

Endringen inneholder en formulering om at man som hovedregel må være medlem av en golfklubb for å få kunne spille på en slopet bane i Norge. Hovedregel er det interessante ordet her, og gir rom for tolkninger.

Vi gjetter på at den nye paragraf 26 ikke bare blir vedtatt, men for fremtiden vil bli husket for regelen som åpnet opp golfen i Norge på lik linje med land der golf er en folkesport. Som for eksempel i Storbritannia, Irland, USA eller Australia.

Golferen mener: BLIR VEDTATT

Revidert greenfeeoverenskomst vil kneble postkasseklubbene

Klubbene Drøbak, Mørk og Moss og Rygge har gått sammen om et forslag som etter alle solemerker betyr takk og farvel til klubber som lever stort på å selge rimelige medlemskap til spillere i andre deler av landet.

Forslaget er fiffig i og med at ordet «postkasseklubb» ikke nevenes med ett eneste ord, og går i korthet ut på at en golfklubb må  ha en minimum årskontingent og et maksimalt antall medlemmer for å bli omfattet av greenfeeoverenskomsten.

Overenskomsten er en avtale om adgang til gjensidig gjestespill for medlemmer av norske golfklubber.

Forslagsstillerne ønsker at styret skal pålegges å bruke tingperioden til å utrede forslaget, og at det så skal vedtas endelig i 2017. Akkurat her ligger halmstrået for de som vil være mot, altså postkasseklubbene.

Hadde saken blitt lagt fram for avstemming på årets ting, ville det få massiv støtte fra tingdelegatene: Kun 7 av 78 stemmeberettigede på tinget kommer fra klubber som vil tape på et slikt forslag.

Men disse syv har to år på seg til å mobilisere flere. Likevel neppe nok til å få stoppet forslaget i 2017.

Golferen mener: BLIR VEDTATT i 2017

Ønsker å fjerne VTG-avgift

Sandnes Golfklubb har sendt inn et forslag om at forbundsavgiften på 200 kroner for Veien til golf, det såkalte VTG-kurset, fjernes.

I sitt svar i tingdokumentet påpeker styret at de synes det er klokt å fortsette å gi informasjon til nybegynnere på papir, og at halvparten av kostnadene går til markedstiltak klubbene kan benytte.

Av det kan vi utlede at den andre halvparten da hovedsakelig går til produksjon av materiell, som lett kunne vært produsert langt rimeligere digitalt.

NGF-styret påpeker at opplæringen av nybegynnere er et styreansvar, ikke en tingsak, og de vil ta diskusjonen med seg hjem på kammerset for en eventuell endring fra 2016.

Golferen mener:  AVGIFT BLIR NEPPE FJERNET

Instruks til Valgkomiteen?

Vi må tilbake til 1990-tallet og Knut Kloster fra Stavanger Golfklubb for å finne en golfpresident som ikke kommer fra en klubb i det sentrale østlandsområdet.

Og slik blir det etter alle solemerker fortsatt; det er etter det Golferen.no erfarer ingen planer om benkeforslag mot årets kandidat, Marit Wiig fra Hauger Golfklubb.

Drøbak, Mørk og Moss og Rygge golfklubber ønsker imidlertid at det skal bli en endring på dette ved at det utarbeides en instruks for valgkomiteens arbeid.

På den måten ønsker forslagsstillerne at ikke «potensielle kandidater fra store deler av landet» diskrimineres neste gang ny president skal foreslås.

Golfforbundet påpeker at det ikke finnes noen instruks der resten av landet diskrimineres, men har ellers ingen  motforestillinger mot å påta seg et oppdrag med å utarbeide instruks for valgkomiteen.

Golferen mener: BLIR VEDTATT

Knallhard kritikk fra Kontrollkomiteen

Tingdokumentene inneholder meget sterk kritikk av styret generelt, og styremedlem Dag Kirhchoff spesielt, for sammenblanding av roller og inhabilitet i forbindelse med opprettelsen av medieselskapet Norsk Golf AS.

Les også: Styret hudflettes i tingrapport

Kontrollkomiteen påpeker en rekke forhold, hvorav mange kraftig imøtegås av golfstyret, og slik sett burde dette være en god og viktig sak å ta opp på golftinget.

Det hører med at medieselskapet så langt har vært et gedigent pengesluk, der egenkapitalen er tapt etter første driftsår.

I hvilken grad noe av dette får konsekvenser blir mer et spørsmål om Golftinget 2015 har flere kritiske og frittalende delegater enn normalt er på golftinget.

Golferen mener: BLIR KRITISKE RØSTER, MEN FÅR NEPPE KONSEKVENSER

Last ned pdf: Tingdokumentene 2015