Atle Øi (55) har tisligere jobbet som markedssjef i NGF. Foto: Privat

Ærede president, mitt motiv er ikke å ta NGF, jeg vil forandre det! svarer Atle Øi på kritikk fra Finn H.

Atle Øi (51) er tidligere markedssjef i NGF, har utgitt diktsamlingen «Fredager på Face» og skriver kommentarer på Golferen.no.

Golfpresident Finn H. Andreassen kom mandag med et tilsvar på flere av mine kronikker under overskriften «Hva er motivet, Atle Øi?»

Mitt motiv er å hente ut det potensialet som ligger i golfsporten, men som dagens ledelse ikke evner å ta ut. Jeg ønsker å bruke mitt brennende engasjement for golfsporten til å være en stemme for en ny retning for forbundet.

Fem fanesaker

1. Markedsføring er en investering, ikke en kostnad. Det er behov for en holdningsendring, og det må allokeres mer penger til synlighet. De siste årene har det vært kutt.

2. Klubbene må få tilbake kontrollen over hva NGF jobber med. Det må jobbes tett med klubbene for å ivareta deres interesser og behov. Dette har jeg kommentert tidligere uten at NGF har benyttet sin rett til tilsvar.

3. NGF må være et flaggskip i satsing på å rekruttere barn til idretten. Tallene er helt klare på at dagens strategi ikke fungerer.

4. Prosessen rundt Solheim Cup-søknaden har vært uprofesjonell. Dette advarte jeg tidlig mot. Fremtidige prosesser, inkludert kostnader, må bygges på noe mer enn retten til å ha en drøm.

5. Vi må være nytenkende og tenke gjennomføring. Det snakkes mye om verdien av nytenkning, men gjennomføringen er som sirup.

Ja, jeg har personlig motiv!

Finn H. har et poeng når han insinuerer at jeg har et personlig motiv for å være så aktiv. Den prosessen jeg opplevet da jeg mistet jobben i 2013 var ikke idretten verdig.

Den gjorde meg forbannet, og dette sa jeg klart fra om under en lunsj jeg hadde med Finn H. i etterkant. Jeg skjønner at Finn H. trengte en syndebukk for en skandaløs budsjettering av Team Norway prosjektet. Men jeg, som hadde prøvd å advare mot dette i forkant, ble sittende igjen med Svarteper.

Jeg hadde for en tid tilbake et hyggelig møte, over et par øl, med generalsekretær Tor Anders Hanssen. Vi er selvsagt uenig om mangt, men tallenes tale er klare: NGF har mer behov for kursendring enn flere ord som forsvarer det bestående.

Det er lett å stå på utsiden og foreslå endringer, det er jeg klar over. Mitt mål er på sikt å bli valgt inn i NGF sitt styre, fordi jeg både håper og tror at jeg lettest kan få til endringer fra innsiden.

Om jeg på noe tidspunkt får nødvendig støtte fra klubbene gjenstår å se, men demokratier fungerer best når det finnes mer enn ett alternativ.

Det letteste for både for Finn og meg ville nok vært at jeg holdt kjeft, men dessverre. Jeg har et ønske om en forandring i sporten jeg brenner for, så slik blir det ikke.

Les også:
Golfpresidenten: Hva er motivet, Atle Øi?