MENER Å HA SITT PÅ DET TØRRE: Golfpresident Finn H. Andreassen mener han kan parerer det meste av kontrollkomiteens kritikk, Foto: Jan E. Espelid

Golfpresident Finn H. Andreassen svarer på Atle Øis siste kritiske kommentarer om NGF. Som er hans gamle arbeidsplass, påpeker Andreassen.

Finn H. Andreassen har vært president i NGF siden 2011, og har bakgrunn som journalist og redaktør fra aviser og TV2 samt forfatter av flere bøker og filmmanus.

Etter at NGF omorganiserte sin kommersielle virksomhet og avsluttet arbeidsforholdet med vår tidligere markedsansvarlige, Atle Øi, har han dukket opp som ivrig kritiker av forbundet som spaltist i det ellers så seriøse nettstedet Golferen.

Jeg har tidligere påpekt flere feil og mangler i hans kommentarer. Her er ytterligere et forsøk på å utfylle noen av hans betraktninger med stadige stikk til arbeidet som hans gamle kolleger gjør i forbundet.

NGF driver markedsføring

Han (Atle Øi, red. anm.) hadde nylig en kommentar det han anklaget NGF for ikke å drive markedsføring for å få nye utøvere til sporten.

Det er feil. Vi har kjørt flere vellykkede kampanjer på sosiale medier, som har resultert i at mange personer har meldt seg på til Veien til golf-kurs hos forskjellige klubber. I tillegg har vi jobbet aktivt med å dokumentere helseverdien ved å spille golf, noe som både har gitt politisk uttelling og som er en viktig motivasjonsfaktor for mange sportsinteresserte.

Poenget er at vi driver aktiv markedsføring, men på en annen måte enn det som skjedde da han var ansvarlig for dette arbeidet.

NGF ønsker flere medlemmer

Atle Øi harselerte nylig i en artikkel over at NGF ikke ønsker nye medlemmer, med henvisning til et initiativ om å etablere en egen golfklubb med base i parkene i hovedstaden ikke var blitt opptatt som medlem.

Nå var det ikke NGF, men idrettskretsen, som avslo hans private forretningskonsept. Behovet for en egen klubb uten baneanlegg i hovedstaden, mente de besluttende organer neppe ville gjøre det enklere for allerede eksisterende klubber, som faktisk har anlegg å tilby sine medlemmer.

Dessuten var noe av begrunnelsen Atle Øi brukte for å starte virksomheten at han fikk representasjonsrett til golftinget, og kunne påvirke valg og styring av forbundet. Den muligheten har han jo om han stiller sin arbeidskraft til rådighet i en hvilken som helst eksisterende klubb. Man behøver ikke å starte en ny klubb for å bli hørt.

Han skriver at det er på tide med en ny president. Og det ønsket skal han få oppfylt i november på golftinget, for jeg varslet alt for to år siden at jeg ønsket avløsning.

Vi i NGF er selvsagt mottakelig for kritikk og nye synspunkter, men skriveriene til Atle Øi bærer unektelig mer preg av personlig motiver om å ta et oppgjør med sin gamle arbeidsplass enn et ønske om å peke på ting som kan føre golfsporten fremover.

Les kommentarene golfpresidenten svarer på:

4. juni: Golf en godt bevart hemmelighet
8. juli: Nye medlemmer? Nei takk!