Det kommer litt blandede signaler fra gressekspertene, men alt i alt tyder forholdene på at golfbanene har kommet relativt godt ut av vinteren.

I årets første utgave av Gressforum, som er fagbladet for Norwegian Greenkeepers Association (NGA) er vinterens påvirkning på banen, og vårens anmarsj et tema flere av ekspertene kommer inn på.

Leder av Norwegian Greenkeepers Association (NGA), Agne Strøm, minner oss om at vi bor i et langstrakt land, der vinteren er veldig forskjellig fra sted til sted.
På Vestlandet har man hatt mer stengt enn vanlig på grunn av frost, på Østlandet har det vært tele, mye snø og is, imens det i Trondheim har vært nesten bart.

Allikevel er det selvfølgelig det mest golfbane-tette Østlandet som får mest oppmerksomhet.

Kaldt, mye is og mye snø

Duncan Bruce, Presidenten i NGA, uttrykker i sin spalte i Gressforum litt bekymring knyttet til det at det er “is overalt og ingen tegn til at det skal forsvinne med det første”.
Bruce erkjenner at det har vært en vinter med masse snø, og stabilt kaldere enn normalt. Noe som ikke er så ille i seg selv, men det som bekymrer ham er at det for tiden kommer “milde perioder med regn som bygger opp «nydelig» isbelegg før det igjen blir kaldt”.

Bra vinter?

Hva disse forholdene har å si for golfbanene har de selvfølgelig ikke sett seg nødt til å utdype nærmere i et fagblad som Gressforum. Men som Fore!boys-podden kommer inn på i sin nylige gresspesial, hvor de intervjuet en av Norges fremste forskere på gress, kan en kald og stabil vinter med mye snø, faktisk være relativt bra for golfbanen. Veksling mellom pluss og minus med påfølgende isdekke derimot, kan potensielt være svært skadelig. Allikevel, om isen ikke skulle bli liggende så lenge før den smelter utover på våren, trenger det ikke å bli så ille.

Pål Melbye, fra den faste spalten “Pål’s hjørne” i Gressforum, kan heldigvis betrygge oss med at han har vært i kontakt med mange klubber som ser optimistisk på situasjonen. Pål skriver at “selv om isen/plasten denne vinteren mange steder har ligget lenge, ser det ut som om gresset har overlevd bra.

Den kalde starten på vinteren var bra

Og ganske så optimistisk hørtes det ut da Fore!Boys-podden snakket med Trygve Aamlid, en ledende gressforsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Aamlid, som de siste fire årene har ledet forskningsprosjektet “ICE-BREAKER”, med formål om å redusere isskader på golfbaner og annet gress, forteller at vinteren 2024 på mange måter har vært bra for golfbanene.

Aamlid understreket nødvendigheten av stabile vinterforhold for å minimere risikoen for vinterskader på golfbaner. Altså har vinteren 2024 slik den utartet seg på Østlandet med kraftig kulde og mye snø fra november og ut januar, etterfulgt av en mild og tidlig vår, vært snillere mot golfbanene enn for eksempel vinteren 2023, da en mild februar ble etterfulgt av en ekstra kald mars.

En optimal vinter, ifølge Aamlid, er en hvor bakken får fryse til før snødekket etablerer seg. “Du skal ha fått tele i bakken før snøen kommer,” poengterte Aamlid under podcasten, og påpekte at dette forhindrer utviklingen av snømugg og andre soppsykdommer som trives i ufrossen mark under et snødekke.

Veksling mellom frost og mildvær er farlig

Vekslinger mellom frost og tining derimot, kan være spesielt skadelige. Disse periodene fører til isdannelse under snølaget, som kan kvele gresset ved å hindre oksygentilførselen. Aamlid forklarer at langvarig isdekke forårsaker oksygenmangel under isen og gir alvorlige skader på gressets helse.

Forebyggende tiltak, som å sprøyte soppmiddel før vinterens ankomst, er også essensielt for å beskytte gresset mot sykdommer som snømugg. Likevel, noen skader er uunngåelige, spesielt etter lange perioder med isdekke.

Banedesign med tanke på norske vintre

Aamlid påpekte også at konstruksjonen av greener er avgjørende for at golfbanene skal håndtere vinteren effektivt, spesielt ved å sikre at vann kan dreneres bort i ulike retninger. En vanlig utfordring er at greenene ikke er designet med den ustabile norske vinteren i tankene.

Gjennom forskningsprosjektet ICE-BREAKER har de oppnådd positive resultater ved å legge ut tette plastduker over greener så snart frosten kommer, forutsatt at vinteren er kald og stabil.