Foto: Kongsberg GK

De siste årene har trenden snudd, og det spilles mer golf i store land som USA, Storbritannia og Australia. I Sverige ble juli en rekordmåned, og mye tyder på at den nye golfbølgen også slår inn over Norge.
golf-norge-p--vei-framover-igjen

MER AKTIVITET: Mye tyder på at trenden å spille mer golf også er på gang i Norge. Her fra Kongsberg GK, én av mange golfklubber som melder om et knallsterkt år i 2013.

golf-norge-p--vei-framover-igjen

HAR TATT AV PÅ GRINI: Daglig leder Tone Malm kan telle over 250 nye medlemmer i 2013. «Det har tatt av for lille Grini Golfklubb», jubler hun.
golf-norge-p--vei-framover-igjen

GLEDELIGE NYHETER: Tom Gundersen er ansvarlig for kommunikasjon i NGF, og synes tilbakemeldingene fra klubbene om 2013-sesongen er gledelige nyheter.

golf-norge-p--vei-framover-igjen


Oppdatert 18/10 kl. 9.36

I forrige uke kontaktet Golferen.no samtlige norske golfklubber og ba om en generell tilstandsrapport for utviklingen så langt i 2013.

70 prosent av klubbene melder om økning i medlemsantallet i år, 20 prosent om liten eller ingen endring mens 10 prosent har hatt nedgang i antallet medlemmer.

— Det er jo i tilfelle gledelige nyheter, sier kommunikasjonsansvarlig Tom Gundersen i NGF. Men han heller også litt kaldt vann i blodet til Golf-Norge:

— Nå er vel dette også den tiden (på året) med flest medlemskap i klubbene, og erfaringsmessig synker tallet fram mot årsskiftet.

— Men for all del; vi tar med oss det positive, understreker Gundersen.

By mot land?

En tendens i svarene Golferen.no har mottatt er at klubbene nær de store byene melder om flest nye medlemskap og størst økning i antallet greenfeerunder.

Dette kan muligens skyldes at trender vanligvis treffer de store byene først, og så sprer seg utover landet.

Det er også en tendens at sponsormarkedet fortsatt er noe tregt, og det virker som om klubbene som har utvist størst kreativitet i sine tilbud har fått best uttelling i 2012.

Alt i alt gir undersøkelsen langt flere positive enn negative signaler for utviklingen i Golf-Norge.

Signaler som helt sikkert vil bli satt pris på, og diskutert, når landets golfklubber samles på Golftinget i Kristiansand 23. og 24. november.


TILBAKEMELDINGER FRA KLUBBENE

Under har vi samlet tilbakemeldinger fra et utvalg små og store golfklubber, listet alfabetisk.

Arendal & Omegn GK: Bra økonomi, færre medlemmer
Medlemstallet i Arendal & Omegn GK har falt med 78 medlemmer til 1092.

Likevel ser det ut til overskuddet vil bli rundt 110.000 kroner bedre enn budsjettert, og også situasjonen for egenkapitalen er god.

Daglig leder Ole Jørgen Olsen opplyser at likviditeten er tilfredsstillende, og at det gode resultatet kan tilskrives kostnadskontroll og nøktern drift.

Bærum GK: 65 nye medlemmer
Bærum GK har fått 51 nye medlemmer på hovedbanen og 14 på korthullsbanen. Dette er nettotall, fratrukket de som har meldt seg ut i løpet av året

— Ja, sesongen har vært fantastisk hos oss så langt, forteller daglig leder Brede Kristoffersen.

— Vi ligger 250.000 kroner over budsjettet på greenfee og 75.000 over budsjett på sponsorinntekter.

— Når det gjelder kurs så har det vært en nedgang i VTG-kurs i forhold til de to seneste årene. Vi håper å snu denne trenden da vi planlegger vinterkurs inne på Bærum Golfsenter, fortsetter Kristoffersen, som også er fornøyd med å lede en gjeldfri klubb med over 3 millioner kroner i banken.

Gamle Fredrikstad GK: 140 nye medlemmer
— Vi har bra med besøk på banen i år tross for at den er helt fersk, sier daglig leder Lars Petter Brovold, som legger til at de også mottar mange positive tilbakemeldinger fra gjester og medlemmer.

— Vi når ikke helt budsjett, men det var jo også litt gjetting fra vår side i vår første sesong med full drift, fortsetter Brovold.

Gamle Fredrikstad GK har fått 140 nye medlemmer i 2013, og nærmer seg 500.

— Vi kunne selvfølgelig ønske og trengt fler, men er klar over at det vil ta noen år for å bygge opp en medlemsmasse som bærer driften, sier han videre.

— Golfen har jo jobbet litt i motgang de siste sesongene, men jeg tror det er i ferd med å snu. Noe som beviser dette er at vi hadde over 50 deltakere på nybegynnerkurs i september, noe som lover veldig godt, avslutter Lars Petter Brovold.

Grini GK: 250 nye medlemmer
— Vi har vel sjelden hatt en mer aktiv sesong, forteller daglig leder Tone Malm.

— Vi har klart greenfeebudsjettet, og fått over 45 nye hovedmedlemmer samt over 200 prøvemedlemmer, og mange av disse ønsker også å forlenge til 2015.

— Så det har tatt av for lille Grini Golfklubb i år, som så mange år tidligere, smiler en fornøyd daglig leder.

Grini GK har for øvrig rundt 50 prosent kvinneandel, med kvinnelig daglig leder, kvinnelig styreleder og kvinnelig leder av proshopen.

— Kvinnene ruler på Grini! jubler Tone Malm.

Groruddalen GK: Mange nye. Men stor gjennomtrekk.
Groruddalen GK kan telle 150 nye medlemmer i 2013, som er 30 prosent færre enn i 2012.

— Vi er store på kurs, og har derfor ganske stor gjennomtrekk på grunn av det, sier daglig leder Arne Giving.

Klubben kjører VTG kurs nesten hver uke hele sesongen. Gjennomtrekken er i og for seg ok, mener Giving, men det fører også til flere greenfee-medlemskap på bekostning av fulle medlemskap.

Blant deltakerne på VTG-kursene blir nærmere 2/3 værende som medlemmer til sesongen etter.

— Totalantallet av medlemmer er høyere nå enn da jeg kom hit for 12 år siden, men de legger igjen mindre penger, sukker Giving, som forteller at klubben og anlegget driftes for samme beløp som i 2004.

Groruddalen GK er veldig godt fornøyd med besøket av gjestepillere, og greenfee-inntektene er, til tross for en dårlig start på sesongen, de høyeste siden 2009.

— Slutten av sesongen har vært veldig bra. Forholdene er utrolig fine, kanskje de beste noen gang for vår del, avslutter Arne Giving.

Grønmo GK: 1500 medlemmer
I klubben som kaller seg Oslos mest sentrumsnære golfklubb, Grønmo GK, jubles det over 1500 medlemmer, hvorav 500 har kommet siden 2010.

I løpet av sesongen har klubben arrangert ti VTG-kurs, der nesten samtlige har vært fulltegnet med 14 deltakere.

— Vi har hatt mer fokus på sosiale turneringer og oppfølging av nybegynnere, og har fått høre at miljøet på Grønmo er veldig bra i år, forteller daglig leder Pia Øiulfstad.

Hun trekker fram singlescramble som eksempel på en sosial turnering. Turneringen var for single golfere, og det ble spilt tomanns scramble.

— Etterpå var det tapas og vinsmaking, det var en stor suksess og noe vi kommer til å gjenta i kommende år, fortsetter Øiulfstad.

Generelt har Grønmos daglig leder klokkertro på turneringer hvor man spiller på lag, og med hyggelig servering etterpå.

— Det tror jeg er en flott måte å få flere til å spille turneringer på, også de som er helt nybegynnere, sier hun.

Grønmo kommer til å fortsette med sosiale samlinger gjennom vinteren, blant annet med en rakfiskkveld.

For daglig leder Pia Øiulfstad er det en prioritert oppgave å opprettholde det gode klubbmiljøet, også utenom sesongen.

Haga GK: 2 millioner over budsjett
— Vi begynte året med en tøff generalforsamling der irriterte aksjonærer kritiserte både økonomi og bane, forteller daglig leder Claes Gunnarsson.

Siden da har klubben gjort en del tiltak innen drift og personal samt jobbet med drenering og nytt gjødselprogram.

— Banen kom seg etter hvert, og har i følge medlemmene aldri vært bedre. Dette har gjort at klubbfølelsen er tilbake og medlemmene er fornøyde igjen, fortsetter Gunnarsson.

Klubben har senket greenfee fra 800 til 475 kroner, som har resultert i en økning av greenfee-inntektene på 100 prosent til 1,3 millioner kroner.

Sponsorbiten henger fortsatt litt etter, men totalt regner Haga GK med et resultat på noe over 1 millioner kroner, som er 2 millioner bedre enn budsjettert.

Kongsberg GK: Går mot knallsesong
— På Kongsberg Golfbane har vi fått cirka 100 nye medlemmer og vi har doblet antall greenfee-spillere denne sesongen, sier daglig leder Peter Johansson.

— Vi har også gjort det bra med sponsoravtaler og går mot en knallsesong! jubler han.

Johansson mener mye av årsaken ligger i bevisst jobbing med å få alle golfere til å føle seg velkommen.

— Alle som kommer til oss skal få en hit vil jeg komme tilbake-følelse, fortsetter Johansson.

Klubben har lagt seg på en rimelig greenfee, og samarbeider med en del klubber i nærområdet, noe som også har gitt flere greenfee-spillere.

— Ekstra høye greenfee-inntekter er ikke noe vi budsjetterer med, det er bare en ekstra bonus om de kommer. Dette tror jeg mange golfbaner har brent seg på i år, avslutter Peter Johansson.

Losby GK: Gratis VTG-kurs
Losby GK er meget godt fornøyd med sesongen, der challengeturneringen Norwegian Challenge ble et sportslig høydepunkt.

Klubben har også tilbudt gratis VTG-kurs for de som melder seg inn i klubben samt et svært gunstig ungdomsmedlemskap med full spillerett.

— Begge disse tiltakene har vært veldig positive. Generelt sett har vi hatt en veldig god sesong her på Losby, med godt besøk, godt vær, gode forhold og glade mennesker, sier Sports- og markedssjef Øystein Schille.

Nordhaug GK: Sterk medlemsvekst
— Som relativ ny klubb har vi hatt bra tilgang på nye golfspillere, forteller daglig leder Geir Aas.

Totalt har Nordhaug GK fått 154 nye medlemmer. Med 24 i avgang gir det en netto vekst på 130 medlemmer.

— Mye av tilgangen kommer gjennom VTG-kursene, men vi har også fått mange som ønsker en litt mindre klubb med bra treningsområder og –muligheter.

Aas mener det er en trend at flere velger mindre baner med et bra anlegg, og at helårstilbudet Nordhaug har gjennom ToppGolf trekker opp.

Nordhaug tilbyr medlemskap både med og uten spillerett. Det siste som et alternativ til postkasseklubbene.

Aas påpeker imidlertid at greenfee-medlemskap får flere til å regne ut kostnaden per runde.

— Det er derfor viktig at vi får våre medlemmer til å spille flere runder på egen bane, for derved å kunne forsvare fritt spill, sier Aas.

Han mener medlemskap uten spillerett kan bli en utfordring for mange klubber, og foreslår at det bør vurderes om greenfee-medlemmer kun skal kunne spille på hjemmebanen.

Nøtterøy GK: Stabilt medlemstall, økt aktivitet
— Vi kommer til å ende året med omtrent like mange medlemmer som vi begynte året med, forteller daglig leder Jørgen Gireløff.

— Men aktiviteten blant medlemmene er større; det er flere som trener, og flere som spiller flere runder, fortsetter han.

Vinteren og den kalde våren har imidlertid gitt store problemer med banen, som igjen har ført til langt færre gjestespillere.

— Selv om banen er topp nå, har kvaliteten tidligere i sesongen medført et underskudd på driften på cirka 300.000 kroner, sier Gerløff videre.

I tillegg må Nøtterøy GK gjøre en del arbeid utover høsten, som også vil bli synlig regnskapet.

Som en konsekvens er daglig leder Jørgen Gierløff permittert 50 prosent inntil videre.

Skjeberg GK: 106 nye medlemmer
Headpro Monica Gundersrud i Skjeberg GK forteller om 106 nye medlemmer. Men presiserer at dette er bruttotall, og at klubben normalt får noen utmeldinger i løpet av høsten.

Skjeberg har imidlertid hatt over 60 prosent uttelling på kursvirksomheten.

— Vi har hatt 54 på nybegynnerkurs, og blant dem hadde vi 33 som meldte seg inn i klubben, sier Gundersrud.

Skjeberg GK hadde en kampanje med Norges billigste nybegynnerkurs til kun 250 kroner.

— Vi vil senke terskelen med å få med flere på kurs for at de skal se hvor moro golf er. Og vi vet at mange tok kurset bare fordi det var så billig.

Sola GK: Suksess med månedsbetaling
Sola Goflklubb har en positiv tilgang på golfere i år.

Størstedelen av de nye medlemmene velger medlemskap til 649 kroner måneden.

— Det er et medlemskap uten andel, som er noe dyrere enn et medlemskap med andel, og vi tilbyr betaling via avtalegiro, forteller daglig leder André Mortensen.

— Det er en tydelig trend at flere ønsker månedlig betaling, og gjerne betaler ekstra for å unngå å måtte betale en andel.

Mortensen forteller også at klubben gjenopptok Golfens Dag med gratis instruksjon, kaker og kaffe til de som ikke har prøvd golf tidligere.

Sola ansatte ny hovedtrener før sesongen, og har hatt økt aktivitet for instruksjon og trening for medlemmene.

— Banen har som vanlig holdt et meget høyt nivå på tross av den harde vinteren, og vi har vært heldige sammenlignet med andre baner i Norge, avslutter en fornøyd daglig leder.

Hvordan er det i din klubb? Har 2013 vært en positiv sesong for aktiviteten og miljøet i klubben? Bruk kommentarfeltet under, si din mening på Golferen.no sin facebookside eller delta i diskusjonen hos vår samarbeidspartner Golfsnakk.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.