Figuren over dukker opp i golfens kanskje mest populære instruksjonsbok, Ben Hogans Five Lessons: The Modern Fundamentals of Golf, fra 1957.

Han var overlegen på golfbanen på 1950-tallet, men Ben Hogan gjorde seg også bemerket for sitt bidrag til golfsving-teori. Hogan hadde blant annet en unik tilnærming til ballposisjonering: Han stilte seg opp ballen på høyde med sin venstre fot, uavhengig av hvilken kølle han brukte. I stedet for å flytte ballen, justerte han sin stilling. For kortere køller stod han med åpen stance og føttene nærmere hverandre, og for lengre køller med lukket stance og føttene lenger fra hverandre. Lukket stance ved driving er noe mange kanskje kjenner igjen fra Hovland også.

Hogan-metoden blir nydelig forklart av Luther Blackloch her. Blackloch refererer til Hogen-posisjoneringen som “constant ball positioning”. Dette står i kontrast til “progressive ball positioing” som også starter med ballen ved venstre hæl for driveren, men som når køllen blir kortere, flyttes tilbake til venstre senter, og deretter til midten for den korteste køllen i bagen.