Marit Wiig har vært president i Norges Golfforbund i fire år. Nå takker golfens første kvinnelige president for seg.

— Jeg har denne uken meddelt leder av valgkomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg som president for Norges Golfforbund, sier Marit Wiig.

Marit Wiig ble i 2015 valgt til den første kvinnelige golfpresidenten i forbundets da 67 år lange historie. Hun har i perioden også fungert som leder for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

— Jeg er stolt av hva vi har fått til i min tid som tillitsvalgt og president, og vil benytte anledningen til å takke alle klubber og tillitsvalgte for et godt samarbeid.

Brenner fortsatt for golfen

Wiig kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, og har i tillegg nesten 40 år som tillitsvalgt i norsk idrett, hvorav verv innenfor golfen siden 1997 med unntak av perioden hun var ekspedisjonssjef (2010-2015).

Den avtroppende presidenten ser frem til å overlate et velfungerende NGF til et nytt styre.

— Vi har blant annet bremset medlemsnedgangen kraftig og vi har fantastiske resultater i toppidrettsarbeidet. Alt i alt opplever jeg en mye større nærhet mellom klubbene og NGF, og jeg synes å merke en generell optimisme i Golf-Norge.

Selv om Wiig trekker seg fra det øverste vervet i Golf-Norge, har hun ingen planer med å gi seg som tillitsvalgt.

— Jeg brenner fortsatt like mye for golfen, og kommer garantert til å engasjere meg videre, men da nærmere selve aktiviteten.

Nytt styre på plass i november

Leder av valgkomiteen i NGF, Kjersti Jæger, berømmer Wiig for innsatsen:

— Vi ønsker å takke Marit for en fantastisk jobb de siste fire årene. Hennes engasjement har vært udiskutabelt, og hun har stått frem med åpenhet og ærlighet i en tid der norsk idrett har manglet nettopp dette. Det er vår jobb å legge kabalen på nytt, og vi har tro på at vi skal finne en god løsning for Golf-Norge de neste årene.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ventes å være klar i starten av oktober. Selve valget er en del av tingforhandlingene på Golftinget som arrangeres på Gardermoen 10. november.