Foto: LET

Selv om golfreglene er en del av VTG-opplæringen, lærer golfere flest reglene først og fremst fra andre golfere de spiller med. Med alt det som det kan føre til av feil.

Det er mange myter om hva som er riktig i forhold til golfreglene. Som fører til mange (ofte) ufrivillige regelbrudd, både i tolkning og utøvelse.

Selv tourspillere tar feil av reglene i blant, og fremviser gjerne stor forbauselse når de ikke får det fritaket eller den droppen de hadde forventet.

Hos Golf Australia fant vi åtte myter om regelbrudd, og som i mange tilfeller skyldes feiltolkning.

Myte 1: Du kan ikke slå ballen med baksiden av køllehodet

FEIL! Regel 14-1 sier ikke annet enn at «ballen må slås reglementert med køllehodet og må ikke skyves, dras eller vippes.» Du finner mer i Decision 14-1/1

Myte 2: Du kan ikke holde flagstangen med én hånd mens du putter med den andre

FEIL! Så lenge ballen ikke treffer flaggstangen er dette fullt lovlig, og er beskrevet i Decision 17-1/5.

Myte 3: Du får alltid fritak fra hjulspor

FEIL!  Imidlertid har mange klubber og turneringer dette som lokal regel. Mange spillere tar det derfor feilaktig for gitt at det alltid gjelder. Dype groper bør merkes av komiteen, men grunne fordypninger er ikke uvanlig på en golfbane.

Myte 4: Du får alltid fritak fra trær som er beskyttet/bundet opp

FEIL! Nok en gang er det viktig at du sjekker de lokale reglene. Mange klubber og turneringer krever tvungen fri dropp for å beskytte trærne. Det samme kan gjelde planter, for eksempel i et bed eller vekster under en viss størrelse. Men det skal altså angis en lokal regel for fri dropp i slike situasjoner.

Myte 5: Med en gang spilleren sier ballen er mistet, så er den mistet

FEIL! En ball er først mistet når én av de fem kriteriene i Definisjoner for mistet ball er oppfylt. Spillerens utsagn har ingen betydning.

Myte 6: I matchspill taper du hullet dersom du passer flagget uten at motspilleren har bedt deg om det

FEIL! Dersom motspilleren er oppmerksom på at du passer flagget, er det ingen straff. Spilleren som skal putte må protestere på at du passer flagget for henne. Hvis ikke regnes det som at du har fått godkjennelse til å passe det. Og uansett vil det bare være snakk om et regelbrudd dersom handlingen kan påvirke ballens bane. Se Decisions 17-2/1 og /2 for klargjøring.

Myte 7: Ved dropp ut av et vannhinder kan du ikke la noen del av stancen være i vannhinderet når neste slag skal slås

FEIL! Den delen av Regel 20-2c som krever omdrop sier at det gjelder når ballen «ruller inn i og blir liggende i ro i et hinder.» Det er irrelevant at spillerens stance er i hinderet etter at hun har droppet ut av det.

Myte 8: Jeg får ingen straff fordi min markør sa det ikke var straff for det

FEIL! Diskuter gjerne med din markør før du velger hvordan du skal håndtere en situasjon. Men hennes mening er på ingen måte noe sikkerhetsnett mot straffeslag. Du er ansvarlig for et eventuelt regelbrudd.

Hvordan gikk det med deg? Visste du svarene på forhånd? Bruk linken til Golfreglene under, og diskuter gjerne eksemplene i kommentarfeltet eller på Golferens Facebook-side

Har du fått med deg disse? Golfreglene 2016