Katastrofalt lave annonseinntekter gjorde at Norsk Golf tapte én krone for hver tikroning de omsatte i sitt første hele driftsår etter et de overtok pubikasjonen fra Amedia. Underskuddet ble på 900.000 kroner.

En totalomsetning på 9.378.000 kroner i 2014 ga Norsk Golf AS et driftsresultat på minus 897.000 kroner. Det viser regnskapstallene fra Brønnøysund, som ble offentliggjort forrige uke.

Fratrukket skatt ender nettoresultatet med et underskudd på 652.000 kroner. Med en aksjekapital på 500.000 kroner er egenkapitalen tapt, og er på minussiden med 162.000 kroner.

— Hva gjør dere nå, styreformann Tor-Anders Hanssen i Norsk Golf AS? Går forbundet inn med mer kapital?

— Nei, Norges Golfforbund (der Hanssen for øvrig er generalsekretær, red.anm.) har hele tiden vært klar på at de som eier ikke forplikter seg til å dekke opp underskudd, og at de ikke ønsker å gå inn med mer aksjekapital i Norsk Golf AS.

— Er det lov å drive videre med negativ egenkapital?

SPENNENDE TING PÅ GANG: Styreformann Tor-Anders Hanssen er optimistisk med tanke på videre drift av Norsk Golf AS. Foto: Jan E. Espelid
HEVDER SPENNENDE TING ER PÅ GANG: Styreformann Tor-Anders Hanssen er optimistisk med tanke på videre drift av Norsk Golf AS. Foto: Jan E. Espelid

— Jeg kan ikke se at det står noe om det i aksjeloven. Det det står er at et selskap er forpliktet til å levere oppbud hvis det driver på en måte som fører til tap for kreditorene. NGF satser på at aksjekapitalen sakte men sikkert økes til et sunt nivå gjennom bedring av driften, sier Hanssen.

Styremøte 15. september

Hanssen vil ikke konkret gå inn på hvilke endringer og bedringer det er snakk om, og heller ikke si noe om hvordan det ser ut med tanke på resultatet for inneværende år.

— Vi skal ha styremøte i Norsk Golf 15. september, og da skal en del ting opp som har innvirkning på årets resultat, så det blir ikke riktig av meg å komme inn på dette på forhånd. Dessuten har golfforbundet nettopp overtatt regnskapsføringen for Norsk Golf fra en ekstern leverandør, og de holder på gjøre det klart nå, fortsetter styreformannen.

Svært lave annonseinntekter

Inntektene på 9,4 millioner kroner i 2014 inkluderer en del fra golfmedlemmene gjennom medieandelen i årsavgiften til golfforbundet. Hanssen husker ikke i detalj hvor mye medieandelen totalt utgjør, men bekrefter at avgiften er 83 kroner per husstand som mottar Norsk Golf.

Fagpressens offisielle opplagstall viser at Norsk Golf første halvår 2014 hadde 71.865 betalende abonnenter. Dersom abonnementsallet holdt seg gjennom resten av fjoråret, betyr det at 6,0 millioner av totalinntektekene kom fra landets golfspillere. Altså kun 3,4 millioner kroner i annonseinntekter fra seks nummer av Norsk Golf og fra nettsiden, som oppdateres med nyheter daglig.

— Jeg kan ikke bekrefte at annonseomsetningen er 3,4 millioner kroner. Men jeg kan bekrefte at det ikke er andre inntekter, sier Hanssen. Det vil i så fall bety at Norsk Golf har mistet mer enn 4 millioner kroner i annonseinntekter de siste fem årene.

Men tilbake til inneværende år: Med to tredjedeler av 2015 unnagjort, inkludert den desidert mest inntektsbringende delen av året, så må det vel være mulig å kunne si noe om hvordan tallene kommer til å se ut ved årets slutt? I det minste hvilken vei det bærer?

— Nei, jeg kan nok ikke det. Men jeg kan si så mye at vi har noen spennende ting på gang, som ser virkelig bra ut, avslutter styreformann Tor-Anders Hanssen i Norsk Golf AS.

Se også: Regnskapstall Norsk Golf 2014