Det første av i alt sju regionale lederfora i NGF-regi skulle vært arrangert kommende helg. Men kun fire klubber var påmeldt. Nå er seks av sju regionale fora avlyst.

Responsen fra de resterende regionene var tilsvarende dårlig. Med unntak av samlingen i Tromsø avlyser NGF derfor de resterende regionale lederfora i år, melder forbundet på sine nettsider.

Reaksjonen fra klubber Golferen har vært i kontakt med varierer. Én klubbleder forsikrer at deres manglende påmelding ikke må oppfattes som kritikk av forbundet. En annen er kritisk til selve invitasjonen og mener golfledelsen må tenke nytt.

Dårlig timing

Bare fire klubber var påmeldt til lederforumet som skulle gå av stabelen 6. og 7. februar med temaet «Hvordan forbli bærekraftig i et utfordrende økonomisk marked».

— Vi hadde ikke meldt oss på, sier daglig leder Tore Waagø i Miklagard Golf.

— For oss er det rett og slett snakk om dårlig timing. Det var golfting midt i november, siden den tid har Golf-Norge ligget mer eller mindre brakk. Vi synes at det blir vel tett mellom møteplassene i golfen til at vi ville bruke en hel helg på lederfora.

Waagø forteller at han har snakket med toneangivende klubber i regionen, og at de er samstemte på at det er timingen som er feil, ikke møteformatet eller temaene.

— Tvert i mot! Veldig mye av de sakene forbundet har tatt opp og presentert de siste årene har vært nyttig; det har vært masse interessant. Og dette er blitt vesentlig bedre med årene, mener Miklagard-lederen.

Både Waagø og representanter for andre klubber Golferen har snakket med påpeker at februar er en dårlig periode også fordi så mange klubber har sine årsmøter da.

— Avgående styremedlemmer ønsker ikke å prioritere tiden på noe de ikke kommer til å ha nytte av, mens nye styremedlemmer gjerne vil ha lit tid på seg før de representerer klubben i større fora, sier Waagø.

Kritiserer påstand om sponsorsvikt

Åge Wedøe er blant dem som er litt mer kritisk. Styrelederen i Mørk GK oppdaget avlysningen da han skulle melde seg på helgens forum.

— Jeg hadde planlagt å si noe om en påstand som stod i innkallingen, om «den kjente sponsorsvikten». Den svikten foreligger stort sett i hodet på dem som ikke klarer å skaffe sponsorer. Det markedet har økt hvert eneste år i mange år nå. Bare økningen som er forventet i 2016 er på 160 millioner! sier Wedøe, som selv har sin yrkesbakgrunn fra markedskommunikasjon.

I følge Sponsor & Eventforeningen gjør veksten på 3,3 prosent i 2015 at sponsormarkedet har steget til 4,47 milliarder.

 — Sponsor og event er nå den nest største mediekanalen for norske bedrifter etter internett. Det er godt mulig at de største sponsorene har redusert sine budsjetter, men i stedet har det kommet til tusener av mindre bedrifter som har flyttet sine markedsmidler fra tradisjonelle papirmedier.

— Nå gjelder det bare å tilpasse produktet vårt til den virkeligheten. Dette burde vært et eget, og høyst interesant tema, på møtet, mener Wedøe, og oppfordrer golfforbundet til å melde seg inn i Sponsor & Eventforeningen.

— De arrangerer gode nettverksmøter og er et svært nyttig forum. Sjekk medlemslistene på nettsiden deres, som inneholder en lang rekke idrettsforbund. Både større enn oss og langt mindre enn oss.

Alvorlig for Golf-Norge

Wedøe mener den manglende oppslutningen om regionale lederfora er alvorlig for Golf-Norge. Og at det er trist for administrasjon og styret, som må føle at de ikke har klart å stable på beina et program klubbene vurderer som viktig nok til at de vil delta. 

— På den annen side, kanskje kommer det noe godt ut av det til slutt? filosoferer Wedøe.

— Kanskje vi i fremtiden vil se at klubbene i større grad blir med under utviklingen av programmet for disse viktige fellesmøtene. En programkomité for eksempel?

— Bestående av utvalgte medlemmer fra et representativt utvalg av klubbene i den enkelte regionen, Sponsor & Eventforeningen, Seniorgolfen, Toppidrettsansvarlig i regionen, GAF, NGF ved styret og administrasjonen, og så videre. Kanskje alle, eller kanskje noen av dem. Hovedpoenget må være å finne løsningsorienterte vinklinger på det klubbene opplever som sin hverdag og sine utfordringer, avslutter Wedøe.

Støttes av presidenten

— Vi har ikke fått diskutert dette (med de avlyste lederforaene) i styret ennå, og jeg trenger litt mer kjøtt på beina, sier president Marit Wiig på telefonen fra golfferie i Spania.

— Men det er helt klart at vi ønsker å få mer innspill fra klubbene om hvordan vi bør gjøre denne typen arrangementer i fremtiden.

— Kanskje kan det være en ide å bruke Golfforum som arena også til regionsvise temaer, høyttenker golfpresidenten.

— Men vi må så absolutt se på hvordan vi bedre skal klare å etablere regionale fora i Golf-Norge, avslutter Marit Wiig.