DET STÅR OM GOLFENS ØKONOMI: Lavere priser på medlemskap er ikke veien å gå, mener Lars Havrevold Illustrasjonsfoto: Flickr

I disse dager ser vi flere golfklubber overgå hverandre i tilbud om billige medlemskap og redusert årsavgift for 2020 med innmelding før nyttår. Fullt betalende medlemskap er selve bærebjelken i klubbenes økonomi, og med stadig synkende medlemstall er en strategi å stjele medlemmer fra naboklubbene med lave priser stadig oftere brukt.


Er løsningen for norsk golf at de  stadig færre golfspillerne som er igjen skal betale mindre for medlemskapene? spør Lars Havrevold.

Flere og flere golfklubber sliter med svak økonomi og det blir stadig færre golfspillere

FNG, Foreningen for Norske Golfbaner som er tilsluttet GCAE (Golf Course Association of Europe) har over en periode forsøkt å øke bevisstheten om kostnadene ved drift av golfanlegg.

Skal man spille golf, så må man være villige til å betale det det koster. FNG har vært sterkt kritiske til rabattordninger som undergraver fordelene ved et fullt medlemskap, og økonomien i klubbene generelt.

Rabatter som undergraver

Rabattordninger, lave priser på greenfee og billige medlemskap, gjør at det å være fullt betalende medlem i en større klubb, fort kan fortone seg lite lønnsomt. Nå ønsker selvfølgelig de fleste å betale så lite som mulig, men hvis klubbene ikke får betalt det det koster å drifte anlegget vil det gå utover kvaliteten på anleggene. Og vi er ikke i tvil om at noen anlegg blir nødt til å stenge.

All honnør til klubber som Oslo Golfklubb og Oppegård Golfklubb som gir sterke signaler om at medlemmene er deres største aktivum ved å ta vekk rabatter og høyne prisene på greenfeespill. Og til Tyrifjord Golfklubb, som velger å gi medlemmene premie for å verve nye medlemmer i stedet for rabatt til disse.

Tvunget medlemskap har også uheldige sider

I Norge har vi valgt en modell hvor medlemskap i en golfklubb er nødvendig for i det hele tatt å slippe ut på en golfbane. Dette har mange positive sider og har vært en viktig del av en aktivitet i vekst.

Det har imidlertid også noen uheldige sider. Blant annet at postkassemedlemskap og fjernmedlemskap har fått stor utbredelse i norsk golf. Og har skapt et fokus på pris og ikke så mye på produkt. Mange som spiller golf har liten eller ingen lojalitet til sin hjemmeklubb.  I tillegg har flere og flere klubber innført sine egne billige medlemskap med begrensede rettigheter på bane.

Kreves tiltak for å sikre inntektene

I en situasjon hvor antallet golfspillere er på vei ned og klubbenes økonomi blir mer og mer anstrengt, kreves det tiltak for å sikre inntektene også utover neste sesong. Innmelding med stor rabatt første året er en av disse, i håp om at man året etter får betalt en full årsavgift.

Men hvilket signal gir klubben til sine lojale medlemmer som har betalt sin årsavgift i årevis. Er det slik at klubbenes styre og ledelse mener at produktet ikke er verdt den prisen årsmøtet har bestemt? Må vi lokke nye medlemmer med lave priser? Resultatet av slike kampanjer kan like gjerne medføre et skred av utmeldinger isteden for et raskt tilsig av nye medlemmer.

Stabilitet i medlemsmassen, og en bevisstgjøring hos medlemmene om at fullt medlemskap er den beste avtalen man kan ha med sin hjemmeklubb, er det mest bærekraftige. Klubbene må arbeide for å ha et produkt som medlemmene er villige til å betale for. Medlemmer som kommer inn på grunn av lav pris er sannsynligvis de minst lojale medlemmene klubben har. Ønskes lojale og trofaste medlemmer, bør de også vises respekt ved å ikke selge medlemskap på billigsalg.

Vi trenger å stoppe frafallet i golfsporten ,og helst øke interessen. Rabatter på medlemskap skaper ingen nye medlemmer. Samarbeid over klubbgrensene er et aktuelt tema for å skape merverdi for medlemmene og gir mange muligheter. Men samarbeid blir umulig når klubbbene i neste runde forsøker å stjele medlemmer fra hverandre med lavpristilbud.

skyte seg selv i fotenLars Havrevold (66) er president i Golf Course Association of Europe og leder av den norske delen av organisasjonen, Foreningen for Norske Golfbaner (FNG), med drøyt 30 golfanlegg og -baner landet rundt på medlemslisten.

 

 

Hva mener du? Del din mening med oss i kommentarfeltet under, eller på Golferens Facebookside.