Foto: NGF

Så viste det seg at Golf-Norge ikke var ferdig med feilene fra NM Match likevel. Også i dameklassen ble spillere plassert feil. Nå må NGF være seg sitt ansvar bevisst.

En ny pressemelding fra Norges Golfforbund avslører at skandalen i NM Match ikke bare omfattet herreklassen.

Det viser seg at også i dameklassen ble det begått arrangør-feil. Spillerne Julia Myklebust og Karoline Nordmoen Pedersen skulle ha spilt en shoot-out om fjerdeplassen og avansement til A-puljen. I stedet ble Pedersen rangert foran og fikk den siste finaleplassen i puljen.

Med nye feil avdekket fire dager etter avsluttet turnering har saken kommet dit at det ikke lenger hjelper for forbundet å beklage. Noen må være sitt ansvar bevisst. Og ta det.

Les pressemeldingen fra Norges Golfforbund

Å ta ansvar er viktig

Det er en flott menneskelig egenskap å ikke gå hardt ut og jakte etter syndebukker eller peke mot enkeltpersoner når ting går galt. Det er menneskelig å feile! Det er en linje Norges Golfforbund alltid har lagt seg på. Og som det står respekt av at de følger i tykt og tynt.

Problemet er bare at ønsket om å verne enkeltmennesker kan gå på tvers av det samfunnsoppdraget man er satt til å forvalte. Det er en problemstilling mennesker i posisjon kan havne i. Enten vi er journalister, politikere, bedriftsledere, fagforbundssjefer eller ledere i organisasjoner så kan det være ubehagelig å måtte plassere ansvaret der det faktisk hører hjemme.

I tilfellet med NM Match har én eller flere personer, ikke vet jeg hvem, og ikke er jeg egentlig interessert i å vite hvem, begått utilgivelige feil mot skadesløse personer.

Vi snakker om unge mennesker som satser enormt på sin idrett. At ting kan gå feil, er jeg sikker på at disse unge menneskene kan tilgi. Men at den eller de ansvarlige skal slippe unna uten en ripe i lakken, fordi forbundet uttaler at de «har ikke lyst til å legge skyld på noen enkelt person»,  kan føles som om den eller de ansvarlige er viktigere enn dem feilen har gått ut over.

Å ta ansvar er lederens oppgave

Kanskje er det riktig å ikke peke på noen person i NM-tilfellet. Kanskje var det riktig å heller ikke gjøre det ved den feilaktige diskvalifikasjonen under fjorårets Norgesmesterskap.

Men det som er viktig er å forstå at ansvaret ikke forsvinner ved at det skyves under teppet. Dersom ikke ansvaret for NM-fadesen plasseres hos en eller flere personer, så flyttes det oppover.

Hvis man heller ikke da ønsker å plassere skyld, så flyttes det videre oppover til noen tar ansvar.

Generalsekretæren er forbundets administrative leder, og har ansvar for alt som utføres i organisasjonens ledd.

Men fordi generalsekretæren arbeider på oppdrag av golfstyret, kan ansvaret havne hos golfpresidenten. Hun arbeider på oppdrag fra oss medlemmer i klubber tilsluttet Norges Golfforbund. Som har valgt styret, og gjennom vår medlemskontingent finansierer en betydelig del av virksomheten.

ANSVAR ER IKKE NOE MAN FÅR. DET ER NOE MAN TAR. Hvis ingen er villig til å ta det, bør noen gå. Alt annet blir tjenesteforsømmelse i forhold til det oppdraget man er betrodd til. I første omgang overfor seks herrespillere og to damespillere i et Norgesmesterskap i matcspill. I neste omgang overfor alle oss om bedriver golf i en eller annen organisert form i Norge.

Slik er spillereglene …kvalitetssikre Jan E. Espelid

 

Jan E. Espelid er ansvarlig redaktør av Golferen.no.