Foto: Sola GK

Lang sesong koster en golfbane gnaske mye ekstra. Er det verdt det? spør Geir Aas

Etter mange år på golfbanen og i styret i golfklubber, ser jeg at det ikke er så enkelt å tilfredsstille spillerne i de enkelte klubber rundt når baner skal åpne og når baner skal stenge

Vi vil vel helst ha banen åpen hele tiden. I alle fall når banene ikke er dekket av snø eller is! Vi reiser ofte langt for å finne en bane som er åpen når egen bane er stengt.

Krav på spill på egen bane når snøen er borte??

Slik jeg ser det, basert på erfaringer fra klubber på Østlandet og mange andre, er det en mulig utfordring at vi ikke har tidsbestemt når spilleretten er beregnet. 

Den er jo som oftest basert i budsjettet for hver enkelt bane, rundt erfaring når banen normalt forventes åpnet og stengt.

Det jeg undrer over er at vi som medlemmer i en golfklubb betaler en årskontingent som gjelder året, der spilleretten også ligger inne. Uten at vi vet noe om når banen er tilgjengelig for oss som medlemmer. 

Vi stoler på at green-keeper har kontroll på når det er best for åpning stengning.

Ja, det er riktig at vi er medlem av klubben (idrettslaget) i ett år, men hvorledes er det med spilleretten? Er den for ett tår?

Normalt her på Østlandet har banene åpnet rundt 10. mai og stengt rundt 10. oktober, og kostnadene på drift av banen er som regel beregnet ut fra den perioden.

Baner i Østfold og Vestfold har i mange år åpnet tidlig i den hensikt å få greenfee-spillere. Og derved få inntekter til sine respektive klubber og baneselskaper.

Hva da om situasjonen er at banen kan kunne åpne alt i februar/mars og holde åpent ut november? Slik situasjonen muligens blir i fremtiden.

Både flere muligheter og kostnader

Det vil som oftest gi medlemmene en stor mulighet, men det vil også koste klubben/selskapet ganske mye ekstra rundt driften. Og også mindre tid for å forberede banen for vinteren.

Det er klart det er mange forskjellige vurderinger og klimaforhold som gjør forskjeller til hver enkelt klubb. Burde hver bane/klubb sette sin egen standard for når banen bør stenge, og når banen bør åpne

Bør medlemmene betale mer for lengre åpning?

Er åpningen lenger enn den vedtatte perioden, burde medlemmene betale for at banen åpner tidligere, eller holder åpent lengre?

Tror nok det er på våren det er mest ønske om å åpne tidligst mulig,.Og jeg er vel av den oppfatning av spillere reiser ganske så fort til de baner lengre syd, som kan åpne tidligere

For disse baner er det selvsagt økt greenfee som vil dekke inn kostnader til drift og vel så det. Men hva når vi andre også kan åpne før planlagt?

Mener å huske at i enkelte klubber i Danmark som har åpent hele året, kan du selv bestemme i hvilke måneder du vil være aktiv spiller. Vi du spille hele året, er det én pris. Men vil du bare spille i for eksempel seks måneder, så betaler du en annen pris.

Det jeg vil sette fokus på er om klubbene (og baneselskap), som vurderer å åpne tidligere, eller ønsker å holde åpent lengre enn den basistid som klubben ev kommer frem til, vurderer om medlemmene bør betale en viss greenfee for hver enkelt runde

Om det er full eller deler av normal greenfee er ikke så viktig, men noen bør vel dekke inne de ekstra kostnadene som sannsynlig påføres banen. 

Som et eksempel hadde en bane her på Østlandet åpent ut november et år, og fikk inn rundt 500.000 kroner i greenfee. Det var vel og bra, og det var forresten omtrent bare greenfee-spillere der i den perioden. Egne medlemmer brydde seg ikke så mye om spill i en kaldere periode. 

Da banen endelig åpnet en gang i mai, brukte de over dobbelt så mye i kostnader for å få banen opp på et bra nivå enn normalt.

Er det verd prisen å åpne for tidlig, og å holde åpent så lenge gresset synes å vokse??


Hva mener du? Del din mening med oss i kommentarfeltet under, eller på Golferens Facebookside.

Geir Aas er pensjonert fra ToppGolf, og sitter i styret i Nordhaug GK.